Program 2023

Vi uppdatera löpande vår hemsida, Facebook och Instagram, om och när aktiviteter händer, och vi hoppas såklart att utvecklingen i världen fortsätter åt rätt håll.

Föreningens tema för 2023 är ”Möten”. Som vanligt står det medlemskonstnärerna fritt att tolka temat efter eget huvud.


Planerad verksamhet 2023

 • Årsmötet 28 februari
  Ordinarie årsmöte med konstlotteri och enklare förtäring äger rum 28 februari kl 19-21. Plats meddelas när kallelsen skickas ut i januari. Eftersom föreningen inte har någon valberedning behöver alla medlemmar hjälpas åt med att hitta personer som kan ingå i den nya styrelsen.
  Följande styrelseledamöter behöver ersättas:
  – ordförande för 2 år
  – ledamot/sekreterare för 2 år samt
  – två suppleanter för 1 år
  Kan du själv tänka dig att vara med i styrelsen eller känner du någon som du tror skulle passa? Skicka ett mail med ditt förslag till styrelse@kindakonstforening.se
 • Sommarutställningen på Kisa bibliotek 30/6–25/7
 • Förhoppningsvis kan vi även genomföra en längre konstresa under 2023. På förslaget står en resa med buss till Kalmar slott och utställningen Monet & friends alive.
  ”Monet med vänner” är en vandringsutställning där 40 projektorer visar konst av Monet och 17 andra impressionister i taket, på väggar, skärmar och golv i en av slottets salar. Utställningen lämpar sig för både barn och vuxna, vana och ovana konstbesökare. Vi i styrelsen tror att det kommer att bli en fantastisk konstupplevelse. Datum för resan är ännu inte bestämd, men vi tänker att den ska äga rum under sommarhalvåret när flest medlemmar är aktiva i föreningen.