Medlemsinfo

Stöd oss / Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar eller bara vara med för att se och uppleva konst i din kommun, samt följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.  Se mer info på program.

Viktigt att Alla lämnar in sina E-postadresser för aktuella händelser/nyheter som tillkommer under året.

Medlemsavgift
Årsavgiften 120 kr för vuxna och 60 kr för barn och ungdom under 18 år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5673-0914. Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr. Kontakta kassör vid frågor.

Kassör/Medlemsansvarig
Jan Lundén/ kassor[@]kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!