Redogörelse

Kinda Konstförenings redogörelse för vad vi gjort under året, en verksamhetsberättelse, och revisionsrapport om våra intäkter/kostnader.

2020
pdfVerksamhetsberättelse 2020 Kinda Konstförening

pdf

Årsredovisning 2020 Kinda Konstförening

2019
pdf
Verksamhetsberättelse 2019 Kinda Konstförening

pdf

Årsredovisning 2019 Kinda Konstförening

2018
pdf
Verksamhetsberättelse 2018 Kinda Konstförening

pdf

Årsredovisning 2018 Kinda Konstförening

2017
pdf
Verksamhetsberättelse 2017 Kinda Konstförening

pdf

Årsredovisning 2017 Kinda Konstförening

2016
pdfVerksamhetsberättelse 2016 Kinda Konstförening

pdf Årsredovisning 2016 Kinda Konstförening