Om oss

Historik

Föreningen bildades och den första utställningen hölls i  Stjärneboskolan Kisa, januari 1947, så år 2017 fyllde vi 70 år och firade med massor av roliga aktiviteter, bland annat en bussresa till Lars Lerin.

Föreningens ändamål är att inom Kindabygden väcka och utbreda intresset för bildande konst. För detta syfte skall föreningen verka bland annat dels genom att i Kinda kommun ordna utställningar företrädesvis av medlemmar/östgötars verk, också genom att årligen inköpa konstverk till årliga konstlotteriet för medlemmar, så vitt möjligt av medlemmar/östgötakonstnärer.

2023

Under 2023 hoppas vi kunna genomföra lite fler aktiviteter, men får självklart anpassa oss till rådande restriktioner, se mer info på program >>

Stöd oss / Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar eller bara vara med för att se och uppleva konst i din kommun, samt följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.

VÄLKOMMEN!