Styrelsen

Varmt välkommen att kontakta oss i Kinda Konstförening!

Kontakta oss om du har frågor, önskemål, vill vara aktiv medlem eller klagomål – Du är varmt välkommen oavsett fundering eller fråga. Om du vill kontakta oss alla i styrelsen är E-posten styrelse(snabela)kindakonstforening.se

Styrelse 2020

  tf ordförande (till nästa årsmöte)
Maria Malgeryd
070-285 85 96
ordf(snabela)kindakonstforening.se
 Birgitta Bjorkhammer Kassör/Medlemsansvarig
Birgitta Björkhammer
070-287 40 04
kassor(snabela)kindakonstforening.se
 Lena Nilsson Ledamot/Sekreterare
Lena Nilsson
070-922 36 46
sekr(snabela)kindakonstforening.se
Karolina Germundsson Ledamot/Facebook ansvarig
Karolina Germundsson
070-232 90 39 facebook(snabela)kindakonstforening.se
Ledamot
Maria Malgeryd
070-285 85 96
ledamot(snabela)kindakonstforening.se
Ledamot
Maria Hoffstedt
070-648 85 32
ledamot_1(snabela)kindakonstforening.se
Ann-Charlotte Nilsson Suppleant
Ann-Charlotte Nilsson
070-572 90 85
suppleant1(snabela)kindakonstforening.se
Suppleant/webbredaktör
Evelina Gustavsson
070-386 59 03
suppleant2(snabela)kindakonstforening.se
Suppleant
Annie Liedgren
070-445 00 67
suppleant(snabela)kindakonstforening.se