Styrelsen

Varmt välkommen att kontakta oss i Kinda Konstförening!

Kontakta oss om du har frågor, önskemål, vill vara aktiv medlem eller klagomål – Du är varmt välkommen oavsett fundering eller fråga. Om du vill kontakta oss alla i styrelsen är E-posten styrelse[@]kindakonstforening.se

Styrelse 2021

  Ordförande
Maria Malgeryd
070-285 85 96
ordf[@]kindakonstforening.se
 Birgitta Bjorkhammer Ledamot/Kassör/Medlemsansvarig
Birgitta Björkhammer
070-287 40 04
kassor[@]kindakonstforening.se
Ann-Charlotte Nilsson Ledamot
A
nn-Charlotte Nilsson
070-572 90 85
ledamot[@]kindakonstforening.se
Ledamot/webbredaktör/social media
Evelina Gustavsson
070-386 59 03
facebook[@]kindakonstforening.se
Ledamot
Maria Hoffstedt
070-648 85 32
ledamot_1[@]kindakonstforening.se
Lena Nilsson Suppleant
Lena Nilsson
070-922 36 46
suppleant[@]kindakonstforening.se
Suppleant
Lina Edgar
073-079 78 80
suppleant1[@]kindakonstforening.se
Suppleant
Inger Carlström
070-221 36 76
suppleant2[@]kindakonstforening.se