Biokonst Boxholm

Inbjudan från Boxholms konstförening

Hej!
Vi försöker ännu en gång att få fart på filmvisningarna i Boxholms Folkets Hus. Förra gången vände vi oss till styrelserna i våra näraliggande konstföreningar. Nu bjuder Folkets Hus alla konstintresserade på en föreställning i “Konst på bio – våren 2019”. Fem lördagseftermiddagar kommer intressanta konstfilmer att visas och den första som handlar om Cézanne den 30 mars är alltså gratis.
Vi ber er skicka ut medföljande information till alla era medlemmar!
Med vänlig hälsning
Boxholms konstförenings styrelse