Folder 2018

Finns nu att titta på HÄR!

Kommer snart till dig som är medlem i brevlådan inklusive inbetalningsavi för 2018.

Har du inget medlemskap i Kinda Konstförening men vill var med? Att få vara med på alla våra trevliga aktiviteter samt vårt årliga konstlotteri, som sker på årsmötet.

Medlemsavgift 2018
Årsavgiften 120 kr betalas på bankgiro 5673-0914.
Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr.
Kontakta kassör vid frågor:

Kassör/Medl.ansv.
Kerstin Daun
0494-104 72 / 070-242 22 40
kassor(snabela)kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!