Fullständig styrelse 2023

Efter kvällens möte den 17/7–2023 är nu styrelsen fulldtändig och vi hälsar alla varmt välkomna!

Ny ordförande är Marie Johansson som var med i styrelsen som ledamot 2014–2018, men som nu är invald som ordförande.

Maria Malgeryd före detta ordförande är nu suppleant och Hannah Svensson ny ledamot.

Kvällens diskussion var resa, workshops, möten, lokaler, mm, fanns ingen hejd på olika förslag och roliga evenemang.

Här kan du se hela nuvarande styrelse >>