Nyhetsbrev april 2023

NYHETSBREV För Kinda Konstförening april 2023

Årsmötet och den nya styrelsen
Årsmötet 2023 ägde rum den 28/2 och samlade 16 av föreningens medlemmar. Protokollet kommer att publiceras så snart det är justerat. Val förrättades av nya styrelseledamöter, se hemsidans styrelseinformation. Då ingen medlem har velat åta sig rollen som ordförande så är den posten vakant tills vidare. Dock behöver en sammankallande person finnas i styrelsen så fyllnadsval kommer att behöva göras framöver. Undertecknad (fd ordförande) har lovat hjälpa den nya styrelsen i övergången.

Flera styrelseledamöter har av olika personliga skäl har haft förhinder att vara med på styrelsemöten. Den nya styrelsen har därför inte kunnat samlas i sin helhet. Detta har i sin tur försvårat planering av verksamhet och utskick av information. För att vi ska säkerställa att vi kan genomföra sommarutställningen bjuder vi in till ett extra föreningsmöte. På mötet kommer vi att fördela arbetsuppgifter inför utställningen, diskutera hur vi hittar en ny ordförande/sammankallande och vad vi behöver göra för att hålla liv i föreningen. Se vidare nedan.

Extra föreningsmöte
Dag och tid: Tisdagen den 9/5 kl 19-21, Plats: Kisa församlingsgård
På mötet diskuterar vi vad vi kan göra för att föreningens arbete inte ska stanna av. Vi vill väl inte lägga ner den?! Hur hittar vi en ordförande/sammankallande? Hur kan vi dela på arbetet så att det inte blir så betungande för några få eldsjälar? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi delar upp arbetet inför sommarutställningen. Kaffe och enkel bulle eller kaka serveras.
Anmälan senast 2/5 till maria@kindakonstforening.se

Kreativ utflykt med Kinda Fotoklubb
Dag och tid: Lördagen den 20/5 kl 10:00. Samling vid Kisa resecentrum.
Kinda Fotoklubb bjuder oss till en kreativ dag tillsammans. Vi åker tillsammans till hemligt ställe där vi målar/skapar och fotograferar. Temat är ”Strandnära”. 
Anmälan senast den 15/5 till kassor@kindakonstforening.se

Sommarutställningen 2023 – ”Möten”
Vår sommarutställning ”Möten” äger rum i Kisa Bibliotek under perioden 30/6-25/7. Mer information om utställningen kommer efter föreningsmötet 9/5 (se ovan “Extra föreningsmöte”).

Konstnärslista
Vi har fått i uppgift att ta fram en lista med verksamma konstnärer i kommunen. Listan ska användas när det är dags för avtackning av kommunanställda. De som har arbetat 25 år i kommunen uppvaktas
med en gåva och de får då välja mellan en klocka eller ett hantverk/konstverk från en lokal konstnär.
De konstnärer som är intresserade får själva kontakta Eva:
Eva Skärlund, Kultursekreterare Kinda Kommun, 0494-191 06 / eva.skarlund@kinda.se

Månadens bild
Vi efterlyser bilder på era verk för månadens bild för bildspel på webben kommande månader 2023. Skicka till webmaster@kindakonstforening.se

Årsavgift för 2023
Medlemsavgiften för 2023 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673-0914. Märk betalningen med ”Årsavgift 2023+medlemmens för- och efternamn samt aktuell e-postadress”. Kontakta kassören Jan Lundén vid frågor om medlemsavgiften, exempelvis om du är osäker på om du redan har betalat avgift för 2023. Epost: kassor@kindakonstforening.se

/Maria Malgeryd, före detta ordförande

För utskrift Kindakonstforening.se/Nyhetsbrev-april-2023.pdf >>