Nyhetsbrev februari 2023

NYHETSBREV För Kinda Konstförening: februari 2023
Kallelse till årsmöte 2023
Välkommen till Kinda Konstförenings Årsmöte 2023 som äger rum tisdagen den 28 februari kl 19:00-21:00.
Plats: Sockenstugan i Kisa (lilla vita huset invid Kisa kyrka).
Efter årsmötet bjuder föreningen på smörgåstårta och förrättar konstlotteri. I utlottningen finns dels verk som inköpts av föreningen under året, dels konstverk som skänkts av medlemskonstnärer. De medlemmar som betalade medlemsavgift under 2022 deltar i lotteriet med 1 lott vardera. De vinnare som deltar i årsmötet får välja sina vinster direkt vid mötet. De vinnare som inte är närvarande på mötet, får välja efteråt, enligt dragen ordning. En extra vinst lottas ut bland alla som närvarar på årsmötet den 28/2.

Årsmöteshandlingar med dagordning, verksamhetsberättelse och bokslut hittar du på hemsidan under rubriken ”Medlemsinfo”. Tänk på att du behöver ha betalat årsavgiften för 2023 om du vill delta i årsmötet (se nedan).

Anmäl ditt deltagande i årsmötet till ordf@kindakonstforening.se senast den 20/2. Meddela om du har behov av specialkost.

Årsavgift för 2023
Medlemsavgiften för 2023 är 120,00 kr. för vuxna och 60,00 kr för barn och ungdom under 18 år. Avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673-0914. Märk betalningen med ”Årsavgift 2023+medlemmens för- och efternamn samt aktuell e-postadress”.

Kontakta kassören Jan Lundén vid frågor om medlemsavgiften, exempelvis om du är osäker på om du redan har betalat avgift för 2023. Epost: kassor@kindakonstforening.se

Vad händer 2023
Hittills vet vi att vi får ha vår årliga sommarutställning i utställningslokalen på Kisa Bibliotek under perioden 30/6-25/7. Vi kanske till och med vågar planera en längre konstresa. Ett av förslagen som har lyfts i styrelsen är en resa till Kalmar slott och utställningen Monet & Friends Alive. Vad är du intresserad av? På årsmötet finns det tid att komma med önskemål och diskutera vilka programpunkter som föreningen vill satsa på under 2023.

Väl mött på det nya konståret med det passande temat ”MÖTEN”
/Kinda Konstförenings styrelse genom Maria Malgeryd, avgående ordförande