Till alla medlemmar

Hej alla konstvänner i Kinda Konstförening!
Så går Kinda konstförenings verksamhetsår 2020 mot sitt slut, ett år som inte blev som vi trodde för ett år sedan. Ingen vet hur kommande år kommer att bli, men ett är säkert: Kinda konstförening fortsätter att arbeta för att främja konstutövande och konstupplevelser för medlemmarna och människorna i Kindabygden.
2-Advent
Under 2020 hade föreningen planerat för en utedag tillsammans med Fotoklubben, en inspirationsdag hos Anna och Per Helldorf i Svalsjö och en workshop i ”Kallt porslin”. Alla dessa aktiviteter fick vi ställa in eller skjuta upp på grund av Covid-19. Vi har istället erbjudit avgiftsfria utställningar, något som ni medlemmar verkligen har tagit vara på. Det är extra glädjande att flera konstverk bytte ägare under årets utställningar. På den senaste utställningen, höstsalongen på Café Columbia i oktober, ställdes 17 tavlor ut varav 6 såldes! Kanske betyder det mer än någonsin, även för andra, att vi erbjuder möjlighet att njuta av och uppleva konst.

I normala fall skulle vi i styrelsen i början av nästa år ha skickat ut ett färdigt tryckt program över alla aktiviteter vi planerar för 2021. Av förklarliga skäl kan vi inte spika programmet just nu. Det är allt för mycket som är osäkert i dagsläget. Vi kommer att avisera våra aktiviteter via hemsidan eller e-post när vi närmar oss de olika aktiviteterna. Så snart det är möjligt att spika datumen hoppas vi även kunna skicka ut ett tryckt program.
Följande aktiviteter planerar vi att genomföra under 2021:
Årsmöte –måste enligt stadgarna genomföras senast i maj månad, datum ännu ej bestämt
Workshop ”Kallt porslin” med Minka Eriksson, våren, datum ännu ej bestämt
Endagsutställning på Björksund, Kindadagen 16/5
Inspirationsdag i Svalsjö, april-juni, datum ännu ej bestämt
Årliga sommarutställningen på Kisa bibliotek, maj-augusti, datum ännu ej bestämt
Utomhusaktivitet, maj-september, plats och datum ännu ej bestämt
Workshop, ringlingsteknik i keramik, med Evelina Gustavsson, hösten, datum ännu ej bestämt
Konstutflykt i egna bilar till hemligt mål, augusti-oktober, datum ännu ej bestämt
Höstsalong på Café Columbia: september-december, datum ännu ej bestämt
* Temat för alla våra utställningar under året är ”Hopp och längtan”.Svalsjo med Pers mekaniska kabinett
Eftersom vi inte skickar ut programmet än, får du heller inget inbetalningskort till årsavgiften. Passa på att betala redan nu till bankgiro 5673–0914. Avgiften för 2021 är 120,00 kronor för vuxna och 60,00 kronor för barn och ungdom under 18 år. Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+ Efternamn”. 
Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel. 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se
Förtroendevald i föreningens arbete
En del av ledamöterna i styrelsen samt revisorer har aviserat att de inte fortsätter efter nästa årsmöte. Om du själv är intresserad, eller vet någon annan medlem som är intresserad, av att vara med som förtroendevald i föreningens arbete, hör av dig till styrelsen så vidarebefordrar vi dina förslag till valberedningen, Epost: styrelse@kindakonstforening.sechristmas_22
Slutligen vill vi önska dig och de dina en God Jul och ett riktigt Gott Nytt 2021.
Nu kan det väl bara bli bättre, eller hur!

Kinda konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, tf. ordförande