TIPS

TIPS

Om någon i din närhet eller vän vill bli medlem får personen gratis kvartal för okt-dec 2019, mot att personen betalar årsavgift för 2020 i förväg.
Medlemsavgift 2020
Årsavgiften 120 kr betalas på bankgiro 5673-0914.

Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr.
Kontakta kassör vid frågor:
Birgitta Björkhammer
070-287 40 04 / kassor(snabela)kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!