Anmäl dig till Sommarutställning Kisa Bibliotek

1 juli – 16 augusti Sommarutställning Kisa Bibliotek

Konstutställning för alla medlemmar i Kinda Konstförening.
Vernissage 1/7 kl 11:00
Anmäl senast: 21 juni
Kostnad: 50 kr till kassör
Konstinlämning: onsdag 29 juni Kisa bibliotek kl 16:00 – 17:45
OBS lapp baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat ägo.
Konstutlämning: tisdag 16 augusti Kisa bibliotek kl 16:00 – 17:45
Kontaktperson: Madeleine van Nigtevetcht 076-834 33 31 ellerordf(snabela)kindakonstforening.se

VÄLKOMNA!