Medlemsinfo

Stöd oss / Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar eller bara vara med för att se och uppleva konst i din kommun, samt följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.  Se mer info på program>>

Viktigt att Alla lämnar in sina E-postadresser för aktuella händelser/nyheter som skickas ut under året.

Medlemsavgift 2024
Årsavgiften 150 kr för vuxna och 75 kr för barn och ungdom under 18 år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5673–0914. Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr. Kontakta kassör vid frågor.

Kassör / Medlemsansvarig
Jan Lundén, 076-006 68 01, kassor [@] kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!