Medlemsinfo

Stöd oss / Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar och följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.  Se mer info på program.

Viktigt att Alla lämnar in sina E-postadresser för aktuella händelser/nyheter som tillkommer under året.

Medlemsavgift
För 2018 är årsavgiften 120 kr betalas på bankgiro 5673-0914. Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr. Kontakta kassör vid frågor.

Kassör/Medlemsansvarig
Kerstin Daun
0494-104 72 / 070-242 22 40
kassor@kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!