Styrelsen

Varmt välkommen att kontakta oss i Kinda Konstförening!

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter, önskemål eller vill vara aktiv medlem. I listan nedan finner du kontaktuppgifter till medlemmarna i styrelsen.

Om du vill kontakta alla i styrelsen samtidigt är E-postadressen: styrelse [@]kindakonstforening.se

Styrelse 2024

Ledamot / Ordförande
Marie Johansson
073-763 51 34
ordf [@] kindakonstforening.se

Ledamot / Kassör
Jan Lundén
076-006 68 01
kassor [@] kindakonstforening.se

Ledamot / Sekreterare
Hannah Svensson
sekr [@] kindakonstforening.se

Ledamot
Hala Mustafa
ledamot_1 [@] kindakonstforening.se

Ledamot
Maria Lundén
ledamot [@] kindakonstforening.se

Suppleant
Margareta Stiernstedt
suppleant [@] kindakonstforening.se

Suppleant
Denni Nero
suppleant_1 [@] kindakonstforening.se

Suppleant
Caroline Eng
suppleant_2 [@] kindakonstforening.se

REVISORER
Anne-Maj Damm
Eva Torell
Maria Hoffstedt suppleant