Styrelsen

Varmt välkommen att kontakta oss i Kinda Konstförening!

Kontakta oss om du har frågor, önskemål, vill vara aktiv medlem eller klagomål – Du är varmt välkommen oavsett fundering eller fråga. Om du vill kontakta oss alla i styrelsen är E-posten styrelse(snabela)kindakonstforening.se

Styrelse 2019

 Madelon_20180331 Ordförande
Madeleine van Nigtevecht
Björkfors Arthouse, Lindgården, Oppebyvägen 1, 590 46 Rimforsa
076-834 33 31
ordf(snabela)kindakonstforening.se
 Birgitta Bjorkhammer Kassör/Medlemsansvarig
Birgitta Björkhammer
070-287 40 04
kassor(snabela)kindakonstforening.se
 Lena Nilsson Ledamot/Sekreterare
Lena Nilsson
070-922 36 46
sekr(snabela)kindakonstforening.se
Karolina Germundsson Ledamot/Facebook ansvarig
Karolina Germundsson
070-232 90 39 facebook(snabela)kindakonstforening.se
Ingalill-Borggren Ledamot
Ingalill Borggren
076-872 71 16
ledamot(snabela)kindakonstforening.se
Marie_Johansson Suppleant/webbansvarig
Marie Johansson
073-763 51 34 webmaster(snabela)kindakonstforening.se
Ann-Charlotte Nilsson Suppleant
Ann-Charlotte Nilsson
070-572 90 85
suppleant1(snabela)kindakonstforening.se
Suppleant
Maria Malgeryd
070-285 85 96
suppleant(snabela)kindakonstforening.se