Styrelsen

Varmt välkommen att kontakta oss i Kinda Konstförening!

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter, önskemål eller vill vara aktiv medlem. I listan nedan finner du kontaktuppgifter till medlemmarna i styrelsen.

Om du vill kontakta alla i styrelsen samtidigt är E-postadressen: styrelse [@]kindakonstforening.se

Styrelse 2023

Ordförande
VAKANT
styrelse [@] kindakonstforening.se

Ledamot / Kassör
Jan Lundén
076-006 68 01
kassor [@] kindakonstforening.se

Ledamot
VAKANT
styrelse [@] kindakonstforening.se

Ledamot
Hala Mustafa
072-024 93 66
ledamot_1 [@] kindakonstforening.se

Ledamot
Sahira Matar
ledamot_2 [@] kindakonstforening.se

Suppleant
Maria Lundén
076-006 68 01
suppleant [@] kindakonstforening.se

Suppleant
Margareta Stiernstedt
suppleant_1 [@] kindakonstforening.se

Suppleant
VAKANT
styrelse [@] kindakonstforening.se