Nyhetsbrev dec 2022 – jan 2023

Hej alla konstvänner!

Ännu ett verksamhetsår för Kinda Konstförening närmar sig sitt slut. 2022 gav oss lite bättre förutsättningar att mötas trots att pandemin fortfarande påverkar oss. Vi kunde detta år ha en traditionell vernissage i samband med vår sommarutställning, något som blev mycket uppskattat av både medlemmar och besökare.

I övrigt var det svårt att samla medlemmarna till aktiviteter. Konstutflykten till Östgötamuseet och det extra årsmötet den 22/11 fick vi ställa in helt på grund av för få anmälningar. Vi har diskuterat i styrelsen vad det bristande intresset kan bero på. Är det oron för fortsatt smittspridning som påverkar viljan att samlas eller är det att vi inte når ut med informationen till medlemmarna? Ligger programpunkterna fel i tiden eller är innehållet ointressant?

Vi vill gärna veta vad du som medlem tycker och tänker om detta. Kom till årsmötet 2023 (läs mer nedan) och var med och diskutera föreningens verksamhet och framtid. Om du redan nu vill lämna synpunkter så går det bra att mejla styrelse@kindakonstforening.se

Utskick, nyhetsbrev och hemsida

Styrelsen använder huvudsakligen digitala kanaler för att sprida information. Hemsidan uppdateras regelbundet och ett nyhetsbrev (som detta) skickas ut via epost till medlemmarna.  Om du inte vill ha nyhetsbrevet via e-post kan du enkelt stoppa prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.  Nyhetsbrevet kan du ändå läsa på hemsidan.

Nyheter som gäller föreningens verksamhet delas även på Facebook och Instagram. Om du inte får nyhetsbrevet kan det bero på att vi inte har tillgång till din aktuella e-postadress eller att nyhetsbrevet hamnar i skräppostfiltret i din e-postlåda. Har du bytt e-postadress behöver du meddela oss din nya adress för att du ska få dina medlemsutskick.


Planerad verksamhet 2023

Föreningens tema för 2023 är ”Möten”. Som vanligt står det medlemskonstnärerna fritt att tolka temat efter eget huvud.

Det som är klart för programmet nästa år är:

 • årsmötet, 28 februari (se mer nedan) och
 • sommarutställningen på Kisa bibliotek (30/6-25/7)

Förhoppningsvis kan vi även genomföra en längre konstresa under 2023. På förslaget står en resa med buss till Kalmar slott och utställningen Monet & friends alive.

”Monet med vänner” är en vandringsutställning där 40 projektorer visar konst av Monet och 17 andra impressionister i taket, på väggar, skärmar och golv i en av slottets salar. Utställningen lämpar sig för både barn och vuxna, vana och ovana konstbesökare. Vi i styrelsen tror att det kommer att bli en fantastisk konstupplevelse. Datum för resan är ännu inte bestämd, men vi tänker att den ska äga rum under sommarhalvåret när flest medlemmar är aktiva i föreningen.

Korridorutställningar i samarbete med Kinda kommun

Föreningen har fått en förfrågan från Kinda kommun om att samverka kring korridorutställningar på olika äldreboenden i kommunen. Utställningarna sker på tavellister i korridor för att de boende ska få kombinera konsten med rörelse, det vill säga att gå mellan varje tavla. Utställningstiden kan vara en till två veckor och kan kombineras med en vernissage. Det är uppskattat om utställande konstnärer vill medverka och presentera sig och sin konst, men det är inget måste.

Medlemskonstnärer som är intresserade av att medverka kan själva kontakta ansvarig person på Kinda kommun och diskutera förutsättningarna. Vid intresse, kontakta kultursekreterare Eva Skärlund, Epost: eva.skarlund@kinda.se


Inför årsmöte 2023

Ordinarie årsmöte med konstlotteri och enklare förtäring äger rum 28 februari kl 19-21. Plats meddelas när kallelsen skickas ut i januari. Eftersom föreningen inte har någon valberedning behöver alla medlemmar hjälpas åt med att hitta personer som kan ingå i den nya styrelsen. Följande styrelseledamöter behöver ersättas:

 • ordförande för 2 år
 • ledamot/sekreterare för 2 år samt
 • två suppleanter för 1 år

Kan du själv tänka dig att vara med i styrelsen eller känner du någon som du tror skulle passa? Skicka ett mail med ditt förslag till styrelse@kindakonstforening.se


Årsavgift 2023

Medlemsavgiften för 2023 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673-0914. Märk din betalning med ”Årsavgift 2023+medlemmens Förnamn+Efternamn”.

OBS! tänk på att det är medlemmens namn som ska stå på betalningen. Det är särskilt viktigt om det är någon annan som gör inbetalningen. Kontakta kassören Jan Lundén vid frågor om medlemsavgiften, exempelvis om du är osäker på om du redan har betalat avgift för 2023, Epost: kassor@kindakonstforening.se


Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en god jul och ett Gott Nytt konst-år!

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Nyhetsbrev okt-nov 2022

Hej alla konstvänner,

Så blev det höst på allvar, men vårt verksamhetsår fortsätter ett tag till. Vi kommer bland annat att ha ett extra årsmöte i slutet av november där vi ska välja en valberedning inför årsmötet våren 2023 och prata om föreningens framtid. Läs mer nedan.

Keramik workshop

I september samlades några av föreningens medlemmar till en keramik workshop i Scoutgården i Kisa, under ledning av Evelina Gustavsson. Vi fick lära oss grunderna i att skapa ett keramikföremål i ringlingsteknik. Evelina lotsade oss igenom de olika stegen så att vi alla kunde känna oss nöjda med våra alster. Vi hade en mycket trevlig dag. Tack Evelina!

5/10 – 30/10 – Höstsalong på Café Columbia

I skrivande stund och fram till den 30 oktober pågår Höstsalongen på Café Columbia. På utställningen kan 15 konstverk av aktiva medlemmar beskådas. Vi hade plats för fler verk, men tyvärr fick vi några sena återbud. Det blev ändå en fin utställning med en bra blandning av tekniker, format och motiv. Kom gärna och beskåda utställningen och passa på att fika eller äta gott i mysig miljö. Caféet är öppet onsdag – söndag kl. 10–16.

12/11 – Konstutflykt till Östergötlands museum

Vi samåker i egna bilar till Östergötlands museum där vi bland annat kommer att se utställningen Verkligheter
Avfärd från Kisa Torg kl. 09:00, Rimforsa Torg, kl. 09:30. kl. 10:30 får vi en guidad visning av utställningen. Det finns också tid att titta på museets olika utställningar på egen hand.
Hemfärd cirka 14:00.
Kostnad för resa, inträde och guidning: 100,00 kr. för medlemmar och 200,00 kr. för medföljande som (ännu) inte är medlem.
Anmälningsavgiften betalas in på Konstföreningens bankgiro 5673–0914. Märk din betalning med ”Konstutflykt+Förnamn+Efternamn”. Vi behöver vara minst 8 och max 15 deltagare för att kunna genomföra aktiviteten.
Anmälan senast 25 oktober till: ordf@kindakonstforening.se

22/11 – Extra årsmöte med fyllnadsval och konstlotteri

Tisdagen den 22/11 kl. 19:00 träffas vi i församlingsgården i Kisa för ett extra årsmöte. Du är härmed kallad till mötet.
På mötet kommer vi att förrätta fyllnadsval av valberedning (se nedan) och diskutera föreningens framtid: Vilka verksamheter är viktiga för dig som medlem? Hur ska vi organisera och fördela det praktiska arbetet? Kan vi skapa olika ansvarsgrupper som delar på det praktiska arbetet med utställningar, aktiviteter och konstresor? Hur engagerar vi nya medlemmar?
Vid mötet kommer vi att lotta ut några konstverk. Den här gången kommer lottningen att gå till så att de vinnare som deltar i mötet får välja sina verk direkt. Vinnare, som inte är närvarande på mötet, får välja efteråt, enligt dragen ordning.
Föreningen bjuder på kaffe/te samt smörgås och kaka.
Anmälan senast 15 november till: ordf@kindakonstforening.se

Konstlotteri 2019 verk av Raija Larsson

Valberedning sökes!

Föreningen behöver 2 – 3 personer som kan tänka sig att ingå i valberedningen inför årsmötet 2023. Valberedningens uppgift är att hitta personer som kan ingå i den nya styrelsen från årsmötet 2023. Kan du själv tänka dig att ingå i valberedningen eller känner du någon som du tror skulle passa? Skicka ett mejl med ditt förslag till styrelse@kindakonstforening.se

Årsavgift 2023

Om du vill kan du redan nu betala medlemsavgiften för 2023 som är 120,00 kr. för vuxna och 60,00 kr. för barn och ungdom under 18 år. De som har blivit medlemmar under 2022 deltar i konstlotteriet både vid extra årsmötet i november och i lotteriet vid årsmötet våren 2023.
Avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673–0914.
Märk din betalning med ”Årsavgift 2023+Förnamn+Efternamn”.
Kontakta kassören Jan Lundén vid frågor om medlemsavgiften, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Nyhetsbrev sensommaren 2022

Hej alla konstvänner!

Så fort en sommar går. Semestern svischade förbi i raketfart och jag som har lite svårt med mörkret under hösten och vintern kan känna av en liten tagg av vemod. Något som gör det lättare att möta hösten är alla konstrundor, konstrakor och utställningar som brukar gå av stapeln i augusti-
september.

Sen har vi i föreningen flera aktiviteter som vi hoppas ska bidra till att lysa upp i höstmörkret. Längre ner i nyhetsbrevet kan du se några tips på konstupplevelser samt vilka föreningsaktiviteter vi planerar under hösten.

Sommarutställningen

Sommarutställningen på Kisa bibliotek blev lyckad och uppskattad av både besökare och utställare. Ett femtiotal personer kom på vernissagen. På utställningen var 28 konstnärer representerade med sammanlagt 81 verk. 12 alster bytte ägare. Ett stort tack till alla i styrelsen och övriga medlemmar
(ingen nämnd, ingen glömd) som på olika sätt bidrog till att möjliggöra utställningen genom ideella arbetsinsatser innan, under och efter utställningen. Utan er hade det inte varit möjligt!


Tips till medlemskonstnärer!

Har du en utställning på gång som du vill ska synas på vår hemsida eller vill du skicka ett bidrag till månadens bild? Skicka ett mail med bilder till facebook@kindakonstforening.se


För kännedom – Bedrägeriförsök mot föreningen

Det är inte bara roliga saker som händer föreningen. I början av augusti utsattes vi för ett bedrägeriförsök då någon okänd person skickade ett så kallat phishing-mail i mitt namn till kassören med en uppmaning att göra en utlandsbetalning. Eftersom vi förstod direkt att detta var bluff har vi
inte betalat ut några pengar. Bedrägeriförsöket är polisanmält men ingen förundersökning har inletts då det inte går att utreda brottet. Föreningen har inte lidit någon ekonomisk skada av detta, även om det känns olustigt att bli utsatt för det.

Nu skakar vi av oss det tråkiga och kommer till de trevliga aktiviteterna istället:

17/9-Workshop, keramik, ringlingsteknik kl. 10-14

Evelina Gustavsson lär oss tillverka keramikföremål i ringlingsteknik – genom att rulla ut leran till långa korvar och sedan bygga med dessa kan du tillverka nästan vad som helst.

Under denna workshop kommer du få tillverka en kopp eller skål i ringlingsteknik. Workshopen är uppdelad i två arbetspass: först ringlar vi upp grunden, sedan tar vi paus för fika och låter leran få torka till lite. Efter fikat gör vi efterarbete där vi färdigställer och dekorerar alstren. Sedan får alstren torka innan de bränns och glaseras i min studio i Linköping, efter ca en månad är alstren färdiga för upphämtning. 

Detta ingår: Lera, verktyg, bränningar, glasyr. 
Ta med: Eget fika/lunch

Kursavgift: 100 kronor betalas till bankgiro 5673-0914, märk din betalning med ‘keramikkurs’ samt namn. OBS! Max 10 deltagare, “först till kvarn” gäller. Barn/ungdom under 15 år kan delta i vuxens sällskap.

Tid: lördagen 17/9 kl 10-14, plats meddelas senare (lokal i Kisa)

Anmälan senast: 11/9 via mejl till Evelina Gustavsson – facebook@kindakonstforening.se

Oktober – Höstsalong på Café Columbia

Ett trevligt inslag under hösten är vår höstsalong på Café Columbia, något som nästan blivit en tradition (3:e gången gillt). Temat även för denna utställning är ”Skog och vatten” (fritt för tolkning).

På grund av det begränsade utrymmet på Caféet kan max 20 verk tas emot.
1 verk/utställare och principen ”först till kvarn” vid anmälan gäller. De utställda verken får inte vara större än 40X40 cm. Vi kan endast ta emot vägghängda alster. Ingen anmälningsavgift. Ingen vernissage.

Utställningen kan beskådas från 5/10-30/10 mellan 10-16, dvs under caféets ordinarie öppettider.

Anmälan senast 16/9 via epost till: ordf@kindakonstforening.se
Mer information om inlämning med mera skickas via epost som en bekräftelse på att du kommit med på höstsalongen.

12 november (preliminärt datum) – Konstutflykt till Östergötlands museum

Vi åker i egna bilar till Östergötlands museum där vi bland annat kommer att se utställningen”Verkligheter”. Tid och detaljerad anmälningsinformation kommer i oktober.

Några konsttips:

19-21/8 – Mjölby konstrunda

En hel helg fylld med konst, hantverk och kreativitet runtom i Mjölby kommun. 31 konstnärer ställer ut på 26 platser. Samlingsutställningen är i vår konsthall ”Open Art House” på Industrigatan 6 Mjölby. Läs mer

20/8 kl 12-16 – Esthers konstutställning

Lördagen den 20 augusti kl: 12:00-16:00 har vår yngsta medlem Esther Larsson Germundsson sin allra första egna konstutställning i studion hemma på gården. Då visar hon bland annat upp sina akrylmålningar och konst skapad i andra material. Varmt välkommen! Björndal 1, 590 39 Kisa

27/8 – Konstrakan i Tranås.

Upplev 3 km konst längs Storgatan i Tranås, se utställningar och delta i workshops. Möjlighet till samåkning i egna bilar. Skicka ett mail till: styrelse@kindakonstforening.se om du vill samåka.

28/8 kl. 10-17 – Konstrundan Horn-Hycklinge

Passa på att se konst och hantverk i södra Kinda. Läs mer.

3-4/9 –  Östgötadagarna

Konstnärer och hantverkare runt om i Östergötland öppnar sina ateljéer för besökare.

Ha en fin och kreativ höst!

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Nyhetsbrev sommaren 2022

Hej alla konstvänner!

Så blev det äntligen sommar – som vi har längtat efter den! Ljusa kvällar som inbjuder till skapande långt in på småtimmarna. Samtidigt som det är en tid på året då så mycket annat ska hinnas med.

Det är skolavslutningar, studentfiranden och alla sista minuten-saker som måste bli klara på jobbet innan det är dags för semester. Tyvärr riskerar även semestern att bli full av ”måsten” och ”borden”. Förhoppningsvis finns det också tid att göra det vi verkligen vill och längtar efter.

En aktivitet som i alla fall jag längtar efter är sommarutställningen. Visst ses vi väl där?!

Sommarutställning 2022

Fredagen den 8/7 – tisdagen den 9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek

Vernissage: fredagen den 8/7 kl 11-13. Emil Thuresson, Kinda kommun invigningstalar kl 11:15.

Medlemmar inbjuds att kostnadsfritt ställa ut upp till 3 konstverk. Utställningens tema är ”Skog och vatten” men du är fri att tolka temat som du vill.

Inlämning av konstverk sker på Kisa Bibliotek onsdag 6/7 kl 16-18.

Utlämning av konstverk sker tisdag 9/8 kl 16-18. Mer detaljerad information för utställare skickas via epost vid anmälan.

Anmäl dig senast 1/7 till ordförande Maria Malgeryd, epost: ordf@kindakonstforening.se


Tips till medlemskonstnärer!

Har du en utställning på gång som du vill ska synas på vår hemsida eller vill du skicka ett bidrag till månadens bild? Skicka ett mail med bilder till facebook@kindakonstforening.se


Kommande aktiviteter

27/8 – Konstrakan i Tranås.

Upplev 3 km konst längs Storgatan i Tranås, se utställningar och delta i workshops. Möjlighet till samåkning i egna bilar. Skicka ett mail till: styrelse@kindakonstforening.se om du vill samåka.

3-4/9 –  Östgötadagarna

Konstnärer och hantverkare runt om i Östergötland öppnar sina ateljéer för besökare.

Möjlighet till samåkning i egna bilar. Skicka ett mail till: styrelse@kindakonstforening.se om du vill samåka.

September/oktober – keramikworkshop

Evelina Gustavsson lär oss tillverka keramikföremål i ringlingsteknik, mer information kommer i nyhetsbrevet i augusti

Oktober – Höstsalong på Café Columbia

mer information kommer i nyhetsbrevet i augusti

Höst– Konstutflykt

Vi gör en konstutflykt i egna bilar inom 10 mils radie – mer information kommer i nyhetsbrevet i augusti

Vi ses!

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Vinnare av konstlotteriet vid årsmötet 2022

Stort grattis till de medlemmar som har vunnit! I listan nedan kan du se vilka som vann och vilket alster de har valt.

På årsmötet 2022 lottades 6 vinster ut bland dem som betalat medlemsavgift för år 2021. Vinnarna har valt sina vinster och kontaktas av Maria Malgeryd och får då veta hur de kan hämta sin vinst.

Även denna gång lottades en extra vinst ut bland de som deltog i årsmötet, denna gång var vinsten en handmålad glasvas av Lina Edgar som vanns av Evy Pettersson.

Nr ordning Årets vinnare  Valt alster
Nr 1 Birgitta Lindström Christina Hammar De Matta – “Änder i Sibirien”
Nr 2 Ingegerd Holm Denni Nero – rakubränd vas
Nr 3 Carin Ängmo Maria Hoffstedt – silverhalsband
Nr 4 Maria Lundén Marie Johansson – “Krusbär”
Nr 5 Sahira Matar Ester Larsson Germundsson – “Hopp och längtan”
Nr 6 Malin Svensson Joanna Lis – utan titel
extra vinst Evy Pettersson Lina Edgar – handmålad glasvas

OBS Om man inte hör av sig till styrelsen eller tar ut sin vinst inom 3 månader tillfaller vinsten föreningen.


Nyhetsbrev våren 2022

Hej alla konstvänner!

Här kommer en första hälsning till Kinda Konstförening från den nya styrelsen.

Rapport från årsmötet

Tisdagen den 12/4 samlades 22 medlemmar till årsmöte i församlingsgården i Kisa. En ny styrelse har valts för kommande verksamhetsår. De avgående ledamöterna avtackades med ros och blomstercheckar, konstlotteriet förrättades och smörgåstårta avnjöts. Vilka medlemmar som den nya styrelsen består av kan du se på vår hemsida här.

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan så snart det är påskrivet och justerat.

Gåva till föreningen

Under vintern nåddes vi av den tråkiga nyheten att en av våra medlemmar, Christina Hammarström, har avlidit. Christina har under några år medverkat i våra utställningar med sin textilkonst, bland annat collage och fritt broderi. Christinas anhöriga har skänkt en del av material till Kinda Konstförening, bland annat tyger och garner samt konstböcker och konsttidningar. Med detta vill de anhöriga att materialet ska komma till fortsatt nytta och skaparglädje. En del av Christinas tavlor kommer att ställas ut på vår sommarutställning på Kisa bibliotek.

Har du användning för tyger, textilier, garner och konstböcker med mera? Anmäl ditt intresse till Maria Hoffstedt som samordnar fördelningen. Du kontaktar Maria genom att skicka ett sms till: 070-6488532 eller epost till: maria.kisa@gmail.com

Hör av dig till Maria under maj månad – först till kvarn gäller.

Christina Hammarström, ett av de skänkta verken

Tips till medlemskonstnärer!

Har du en utställning på gång som du vill ska synas på vår hemsida? Skriv ett mail till facebook@kindakonstforening.se

Kommande aktiviteter

22/5 kl 9:15-12:00 – Konstaktivitet med besök på Brännebro Kraftstation, i Gullringen.

Kostnadsfri aktivitet för medlemmar i Kinda Konstförening.

Glashotell, vattenfall, konstutställning och promenad i trollskogen  
I Brännebro planeras världens första glashotell mitt i länets högsta vattenfall. Kraftstationen kommer producera el igen och bli ett kulturellt centrum.
Kinda konstförening är inbjudna till en presentation av initiativtagaren och ägaren Andrew Johnston och konstutställning av Art by Micce Rylander. Hjärtligt välkomna. 

Programmet i Brännebro

 • 9:15-9:30 – Samling vid vattenfallet.
 • 9:30 – Guidad promenad genom 300 meter trollskog. Promenaden genom trollskogen är en upplevelse. Den är bara några hundra meter, men backig och knölig. Har du svårt att gå finns bra alternativ.
 • 10:00 – Presentation i Brännebro Kraftstation. Gratis kaffe, te & vatten, ta med egen förtäring.
 • 11:00 – Konstutställning en trappa upp. Art by Micce Rylander hälsar välkommen till sin ateljé.
 • 12:00 – Slut. Utställningen är öppen fram till kl 16.

Veta mer & länkar

https://www.brännebro.se

https://www.facebook.com/groups/169282969892815/

Anmälan via e-post senast 16 maj till ordf@kindakonstforening.se

Samåkning från Rimforsa torg kl 08:20 och Kisa torg 08:40. De som ställer upp med bil för samåkning har möjlighet att få reseersättning från föreningen. Ange i anmälan om ni önskar samåka och varifrån, Rimforsa eller Kisa. Vägbeskrivning skickas via e-post vid anmälan.

12/6 kl 10:00-14:00 – Inspirationsutflykt till Idhult.

Vi målar, skapar, fotograferar och upplever vacker natur. Medtag fikakorg och det material för skapande som du behöver.

Samåkning från Kisa torg och Rimforsa torg kl 10:00. De som ställer upp med bil för samåkning har möjlighet att få reseersättning från föreningen.

Anmälan via e-post senast 1 juni till kassor@kindakonstforening.se Ange i anmälan om ni önskar samåka och varifrån, Rimforsa eller Kisa.

8/7-9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek.

Vi hoppas att vi kan inleda årets sommarutställning med en traditionell vernissage. Utställningens tema är ”Skog och vatten”. Mer information om utställningen och anmälan kommer.

27/8 – Konstrakan i Tranås.

Upplev 3 km konst längs Storgatan i Tranås, se utställningar och delta i workshops. Möjlighet till samåkning i egna bilar.

3-4/9 –  Östgötadagarna

Konstnärer och hantverkare runt om i Östergötland öppnar sina ateljéer för besökare. Möjlighet till samåkning i egna bilar.

September – keramikworkshop

Evelina Gustavsson lär oss tillverka keramikföremål i ringlingsteknik, mer information kommer

Höst– Konstutflykt

mer information kommer

Oktober – Höstsalong på Café Columbia,

mer information kommer

Vi ses!

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Nyhetsbrev mars-april 2022

Hej alla konstvänner,

Lagom till att Covid-19 pandemin äntligen verkar släppa taget om oss, kastas vi alla in i dramatiska världshändelser. Oron för hur detta skall utvecklas gnager i magen på många av oss. Just nu behöver vi konst och estetik och skaparglädje mer än någonsin. Kinda Konstförening inbjuder dig att vara med och förgylla tillvaron och sprida skaparglädje och hopp tillsammans med andra.

Joanna Lis, akvarell – en av vinsterna i lotteriet

Kallelse årsmöte 2022, 12/4 kl 19:00

Närmast träffas vi på årsmötet den 12/4 kl 19:00 i Kisa församlingsgård. Du är härmed kallad till årsmötet.

På programmet står, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse, även konstlotteri och smörgåstårta. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet. Valberedningen, Jan och Maria Lundén, är i full gång med sitt uppdrag. Vi har gott hopp om att de ska kunna presentera en lista med förslag till ny styrelse inför kommande verksamhetsår.
OBS! Glöm inte att betala årsavgiften om du vill delta på årsmötet. Se nedan hur du gör för att betala din medlemsavgift.

Anmäl dig till årsmötet senast den 1/4 till ordförande Maria Malgeryd. Skicka mail till: ordf@kindakonstforening.se OBS! Meddela även om du har behov av specialkost

Marie Johansson “Krusbär”, akryl – en av vinsterna i lotteriet

Program 2022

 • 12/4 kl 19:00 – Årsmöte med konstlotteri och smörgåstårta, Kisa församlingsgård. Anmäl dig till årsmötet senast den 1/4 till ordförande Maria Malgeryd. Skicka mail till: ordf@kindakonstforening.se OBS! Meddela även om du har behov av specialkost.
 • 30/4-1/5 – Mjölby konstförening inbjuder alla till Öppen vårsalong. Både amatörer och yrkeskonstnärer är välkomna att delta. Du behöver inte vara medlem i Mjölby konstförening för att delta. Läs mer på Mjölby konstförenings hemsida. Vid frågor kontakta Denni Nero, tel. 0704-184258 eller Christina Danielsson, tel. 0705-214081
 • April/maj – Konstaktivitet med besök på Brännebro Kraftstation, datum ännu ej bestämt
 • 14-15 maj – Östergötland spirar – ett nytt initiativ från organisationen bakom Östgötadagarna med fokus på vårens läckerheter, läs mer här.
 • 12/6 kl 10-14 – Inspirationsutflykt till Idhult. Vi målar, skapar, fotograferar och upplever vacker natur. Medtag fikakorg och det material för skapande som du behöver. Samåkning från Kisa torg och Rimforsa torg kl 10:00. De som ställer upp med bil för samåkning får reseersättning från föreningen.
 • Anmälan via e-post senast 1 juni till ordf@kindakonstforening.se . Ange i anmälan om ni önskar samåka och varifrån, Rimforsa eller Kisa.
 • 8/7-9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek. Vi hoppas att vi kan inleda årets sommarutställning med en traditionell vernissage. Utställningens (frivilliga) tema är ”Skog och vatten”. Mer information om utställningen och anmälan kommer.
 • 27/8 – Konstrakan i Tranås. Upplev 3 km konst längs Storgatan i Tranås, se utställningar och delta i workshops. Möjlighet till samåkning i egna bilar.
 • 3-4/9 Östgötadagarna, konstnärer och hantverkare runt om i Östergötland öppnar sina ateljéer för besökare. Möjlighet till samåkning i egna bilar.
 • September, keramikworkshop, Evelina Gustavsson lär oss tillverka keramikföremål i ringlingsteknik, mer information kommer
 • September-oktober – Konstutflykt, samåkning i egna bilar inom 10 mils radie, mer information kommer
 • Oktober, Höstsalong, Café Columbia, mer information kommer
Christina Hammar “Änder i Sibirien”, akvarell – en av vinsterna i lotteriet

Årsavgift 2022

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2022 som är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år.

Vi skickar inte ut något tryckt inbetalningskort utan avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673-0914
Märk din betalning med ”Årsavgift 2022+Förnamn+Efternamn”

Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Väl mött i konstens tecken

Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande

Nyhetsbrev vinter 2022

Hej alla konstvänner!

Konståret 2022- ”Skog och Vatten”

Så börjar vårt verksamhetsår 2022 i Kinda Konstförening. Temat för våra utställningar 2022 är ”Skog och vatten” och vi hoppas att alla våra medlemskonstnärer ska hitta inspiration i naturen. Vi ser fram emot att få se era tolkningar av temat på våra utställningar. Vi hade förstås hoppats på att 2022 skulle erbjuda mer normala omständigheter, men Covid-19 hänger sig envist kvar och fortsätter påverka våra möjligheter att träffas fysiskt, ett tag till i alla fall.

Det program vi hade tänkt oss för 2022 måste därför även i fortsättningen planeras med stor försiktighet. Vi har gott hopp om att vi kommer att kunna genomföra olika aktiviteter, även om vi får anpassa oss till det rådande läget. Av förklarliga skäl kan vi därför inte skicka ut något tryckt program. Vi hänvisar istället till vår hemsida och våra sociala medier som vi löpande kommer att uppdatera med kommande händelser och aktiviteter.

Nedan kan du se vilka aktiviteter vi hoppas kunna genomföra under året (med reservation för ändringar och anpassningar med hänsyn till gällande pandemirestriktioner).

Preliminärt program 2022
 • 12/4 – Årsmöte med konstlotteri (Nytt preliminärt datum!)
 • April/maj – Konstaktivitet med besök på Brännebro Kraftstation
 • 29/5 – Kindadagen
 • Juni – inspirationsutflykt till Idhult. Vi målar, skapar, fotograferar och upplever vacker natur
 • 8/7-9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek
 • 27/8 – Konstrakan i Tranås, möjlighet till samåkning i egna bilar
 • 3-4/9 Östgötadagarna
 • September, keramikworkshop, Evelina Gustavsson lär oss ringlingsteknik
 • September-oktober – konstutflykt i egna bilar inom 10 mils radie
 • Oktober, Höstsalong, Café Columbia
Årsavgift 2022

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2022 som är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Vi skickar inte ut något tryckt inbetalningskort utan avgiften betalar du in till Kinda Konstförenings bankgiro 5673-0914
Märk din betalning med ”Årsavgift 2022+Förnamn+Efternamn”. Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Förtroendeuppdrag

Valberedningen arbetar för fullt med att hitta nya förslag på personer till styrelsen och andra förtroendeposter. Har du förslag på någon lämplig person som du tror skulle passa? Skicka ett mail med ditt förslag till styrelse@kindakonstforening.se så vidarebefordrar vi det till Jan och Maria i valberedningen.

Utställningstips och konstinspiration på SVT-Play

Avslutningsvis vill vi ge några tips på konstupplevelser som kan lysa upp i vintermörkret.  

Vår medlemskonstnär Marie Johansson ställer ut sitt projekt ”STAM” på Skylten, ”Galleri Gjuteriet” i Linköping 18/1-4/2. För öppettider och adress, se Skyltens hemsida.

För den som helst stannar hemma är SVT-Play och Öppet arkiv en guldgruva även för den konstintresserade. Några exempel på program om konst och konstnärer:

Ett Gott Nytt Konst-år önskar Kinda Konstförenings styrelse genom
Maria Malgeryd,
ordförande