Till alla medlemmar

Hej alla konstvänner i Kinda Konstförening!
Så går Kinda konstförenings verksamhetsår 2020 mot sitt slut, ett år som inte blev som vi trodde för ett år sedan. Ingen vet hur kommande år kommer att bli, men ett är säkert: Kinda konstförening fortsätter att arbeta för att främja konstutövande och konstupplevelser för medlemmarna och människorna i Kindabygden.
2-Advent
Under 2020 hade föreningen planerat för en utedag tillsammans med Fotoklubben, en inspirationsdag hos Anna och Per Helldorf i Svalsjö och en workshop i ”Kallt porslin”. Alla dessa aktiviteter fick vi ställa in eller skjuta upp på grund av Covid-19. Vi har istället erbjudit avgiftsfria utställningar, något som ni medlemmar verkligen har tagit vara på. Det är extra glädjande att flera konstverk bytte ägare under årets utställningar. På den senaste utställningen, höstsalongen på Café Columbia i oktober, ställdes 17 tavlor ut varav 6 såldes! Kanske betyder det mer än någonsin, även för andra, att vi erbjuder möjlighet att njuta av och uppleva konst.

I normala fall skulle vi i styrelsen i början av nästa år ha skickat ut ett färdigt tryckt program över alla aktiviteter vi planerar för 2021. Av förklarliga skäl kan vi inte spika programmet just nu. Det är allt för mycket som är osäkert i dagsläget. Vi kommer att avisera våra aktiviteter via hemsidan eller e-post när vi närmar oss de olika aktiviteterna. Så snart det är möjligt att spika datumen hoppas vi även kunna skicka ut ett tryckt program.
Följande aktiviteter planerar vi att genomföra under 2021:
Årsmöte –måste enligt stadgarna genomföras senast i maj månad, datum ännu ej bestämt
Workshop ”Kallt porslin” med Minka Eriksson, våren, datum ännu ej bestämt
Endagsutställning på Björksund, Kindadagen 16/5
Inspirationsdag i Svalsjö, april-juni, datum ännu ej bestämt
Årliga sommarutställningen på Kisa bibliotek, maj-augusti, datum ännu ej bestämt
Utomhusaktivitet, maj-september, plats och datum ännu ej bestämt
Workshop, ringlingsteknik i keramik, med Evelina Gustavsson, hösten, datum ännu ej bestämt
Konstutflykt i egna bilar till hemligt mål, augusti-oktober, datum ännu ej bestämt
Höstsalong på Café Columbia: september-december, datum ännu ej bestämt
* Temat för alla våra utställningar under året är ”Hopp och längtan”.Svalsjo med Pers mekaniska kabinett
Eftersom vi inte skickar ut programmet än, får du heller inget inbetalningskort till årsavgiften. Passa på att betala redan nu till bankgiro 5673–0914. Avgiften för 2021 är 120,00 kronor för vuxna och 60,00 kronor för barn och ungdom under 18 år. Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+ Efternamn”. 
Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel. 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se
Förtroendevald i föreningens arbete
En del av ledamöterna i styrelsen samt revisorer har aviserat att de inte fortsätter efter nästa årsmöte. Om du själv är intresserad, eller vet någon annan medlem som är intresserad, av att vara med som förtroendevald i föreningens arbete, hör av dig till styrelsen så vidarebefordrar vi dina förslag till valberedningen, Epost: styrelse@kindakonstforening.sechristmas_22
Slutligen vill vi önska dig och de dina en God Jul och ett riktigt Gott Nytt 2021.
Nu kan det väl bara bli bättre, eller hur!

Kinda konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, tf. ordförande

Månadsbrev sept – okt 2020

Hej alla konstvänner i Kinda Konstförening! Vi hoppas ni hållit er friska och kunnat njuta av sommaren! Här kommer lite information och nyheter från styrelsen.

Sommarutställning Kisa bibliotek
Tack alla som har bidragit till sommarutställningen på biblioteket! Utställningen har fått mycket uppskattning och vi hoppas att flera av er som i år inte hade möjlighet att själva delta kunde se utställningen på plats eller via den digitala presentationen. Totalt blev det ett tiotal verk sålda vilket är en bra försäljning. Vi har även fått några nya medlemmar som deltagit i utställningen så nu är vi totalt 111 medlemmar.

Utställning Höstsalong Café Columbia
Utställningen 3/10 – 28/10 på Café Columbia kommer att genomföras som planerat, dock utan vernissage. Enbart väggplacering på tavellist och platsen är begränsad till 20 stycken små tavlor, med maxmått 40×40 cm alternativt 40×50 med stående motiv, vilket innebär att varje utställare kan deltaga med 1 verk. Anmälningsordning styr deltagandet.

Ni som är intresserade av att delta anmäler er till Birgitta Björkhammer 0702-874004 alternativt kassor@kindakonstforening.se senast fredagen den 25/9. Kostnad = ingen avgift. Varje deltagare kommer att få personlig info om hur inlämning respektive hämtning sker i Rimforsa respektive Kisa. Vi hoppas att även kunna presentera utställningen digitalt.

Tips om aktiviteter till 2021
Styrelsen håller just nu på att förbereda nästa års programpunkter. Vi i styrelsen vill gärna ha in idéer och synpunkter på aktiviteter som ni medlemmar skulle vilja ingå som programpunkt. Vi har en del punkter som vi varit tvungna att ställa in detta året som vi planerar att genomföra nästa år istället. I dagsläget är det oklart hur läget är med pandemin, varför vi får hoppas att vårt kommande program går att genomföra. Tipsen kan mailas in till ordf@kindakonstforening.se

Vi i styrelsen önskar alla en härlig höst!

TIPS!

Nytt för i år är att vi bjuder in till den jurybedömda Akvarellsalongen i september, i stället för under våren. Juryn utser deltagare och bland dem årets Akvarellstipendiat. Regler och ansökningsformulär hittar du på http://www.vasbykonsthall.com  Varmt välkommen att söka!

Dela gärna vidare! ?

Info juli – augusti

Kinda Konstförening
Månadsbrev juli-augusti 2020
Hej alla konstvänner i Kinda Konstförening! Vi hoppas ni håller er friska och kan njuta av sommaren, trots de märkliga tider vi lever i. Här kommer lite information och nyheter från styrelsen.

Sommarutställning, Kisa bibliotek, 26/6 – 11/8
Kinda Konstförenings sommarutställning pågår för fullt. I år har inte mindre än 34 medlemmar ställt ut sammanlagt 79 verk. Det är föreningsrekord i såväl antal utställare som utställda verk! Utställningen är öppen under bibliotekets ordinarie öppettider som du hittar om du klickar här. För dig som inte kan komma och titta på plats finns möjligheten att se vår utställning i en digital version som du hittar om du klickar här. Dela gärna länken till släkt och vänner så får fler se vilken skaparkraft som finns i Kinda Konstförening!

Tillförordnad (tf) ordförande för Kinda konstförening för verksamhetsåret 2020
Ordförandeposten för Kinda Konstförening har varit vakant sedan årsmötet 2020. Styrelsens ledamöter har under våren hjälpts åt att hantera de löpande uppgifter som ordföranden normalt sett ansvarar för. För att det även ska finnas ett namn på ordförandeposten på hemsidan och i officiella sammanhang, har styrelsen beslutat att utse ledamot Maria Malgeryd till tillförordnad (tf) ordförande fram till och med nästa årsmöte. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att redan nu börja tänka på förslag till lämpliga kandidater så att vi kan välja en ordinarie ordförande vid årsmötet 2021.

Konstföreningens aktiviteter i Coronatider
De programaktiviteter som vi hade planerat för våren 2020 och som blev uppskjutna på grund av Covid-19, kommer inte att genomföras under 2020. Konstrakan i Tranås är tyvärr också inställd 2020 men vi har fortfarande höstsalongen på Café Columbia att hoppas på och se fram emot. Mer information om den utställningen kommer i nästa nyhetsbrev.

Kulturella tips från Folkuniversitetet
Låt inte Corona hindra dig från att uppleva konst och kultur! Kinda Konstförenings samarbetspartner Folkuniversitetet har tagit fram 12 tips på en roligare hemester. Du hittar tipsen här.

Fler bilder till månadens bild önskas!
Vi behöver fler konstbilder från våra medlemskonstnärer till månadens bild på Facebook och hemsidan. Skicka dina bilder till: facebook@kindakonstforening.se

För utskrift i PDF-format månadsbrev juli augusti
För utskrift i PDF-format Sammanställning-priser Biblioteket Kisa 2020

/En Coronafri, skön och kreativ sommar, önskar vi i styrelsen alla medlemmar!

”På grönbete”, akvarell av medlemskonstnär Maria Malgeryd

 

Välkommen till årets sommarutställning på Kisa Bibliotek

Sommarutställning fredag 26/6 – tisdag 11/8 Kisa Bibliotek

Vår årliga konstutställning blir av som planerat på Kisa Bibliotek!
Tema för årets utställningar är ”Ljus och mörker”.

Varmt välkommen till en underbar utställning med 79 verk ifrån medlemmar ur Kinda Konstförening,
sommarens måste se utställning!

Pågår 26/6 – 11/8, se tider på Kisa biblioteks öppettider >>

En video av utställningen finns här.

För större bild, klicka på bilden!

VIKTIGT MEDDELANDE!

På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset (COVID-19) har vi i Kinda Konstförening valt att ställa in vårens aktiviteter. De aktiviteter det först & främst gäller för närvarande är besöket i Svalsjö med Pers mekaniska kabinett 26/4 & utomhusaktiviteten med Kisa fotoklubb 16/5. Förhoppningen är att kunna flytta på dessa aktiviteter till längre fram när allt lugnat ner sig. Vi återkommer med mer information när vi vet mer. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen >

Distriktsstämma

I början av veckan (måndagen den 2/3) var vi inbjudna till Sveriges konstföreningar Östergötlands distriktsstämma på Linköpings slott. Förutom stämman var det rundvandring & guidning av konsten på slottet & man utsåg även årets konstförening som i år blev Boxholms konstförening. Stort grattis säger vi till dem!
/styrelsen Kinda Konstförening

Information Östgötadagarna 2020

Östgötadagarna lockar varje år över 100 000 besökare till den östgötska landsbygden och ger medverkande aktörer tillfälle att visa upp sin verksamhet. Under förra årets evenemang valde 182 verksamheter att delta.

Syftet med Östgötadagarna är att visa upp vad Östergötlands landsbygd har att erbjuda. Som deltagare under Östgötadagarna syns ni på den tryckta Östgötadagskartan, er verksamhet inkluderas i allt marknadsföringsmaterial, ni blir uppmärksammade på Östgötadagarnas hemsida samt ni får marknadsföringsmaterial för eget bruk i form av flaggor, vykort, posters och kartor.

Årets Östgötadagar äger rum 5–6 september.

KRAV FÖR MEDVERKAN:
• Verksamheten ska ligga på den östgötska landsbygden
• Du ska kunna hålla öppet både lördagen (5/9) och söndagen (6/9).
Det kostar 400 kronor för en icke kommersiell aktör att medverka
och 600 kronor för en kommersiell. Anmälan görs digitalt och
ligger uppe på www.ostgotadagarna.se.

Om du är intresserad av mer information eller vill skicka en intresseanmälan senast 1 april vänligen kontakta:
ostgotadagarna@regionostergotland.se
Ulrika Sundberg 072-539 91 96
Du hittar anmälan på: www.ostgotadagarna.se/anmalan

Inbjudan och anmälan i PDF >