Start

Historik

Föreningen bildades och den första utställningen hölls i  Stjärneboskolan Kisa, januari 1947. Så i år 2017 fyller vi 70 år och firar med massor av roliga aktiviteter, se vårt gedigna program.

Föreningens ändamål är att inom Kindabygden väcka och utbreda intresset för bildande konst. För detta syfte skall föreningen verka bl.a. dels genom att i Kinda kommun ordna utställningar företrädesvis av levande svenska konstnärers verk, dels också genom att årligen inköpa konstverk till årliga konstlotteriet för medlemmar, så vitt möjligt av medlemmar/östgötakonstnärer.

Stöd oss / Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar och följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.  Se mer info på vårt program.

VÄLKOMMEN!