Nyhetsbrev november-december 2021

Hej alla konstvänner!

Kinda Konstförenings verksamhetsår 2021 går mot sitt slut. Det som vi väntat på så länge, att kunna träffas fysiskt, kunde äntligen förverkligas under hösten. Vi ser nu med tillförsikt fram emot ett 2022 med mer normala villkor.

Denni Nero – stengodsfat

Extra årsmöte
Det extra årsmötet genomfördes den 27/9 med 11 medlemmar. Maria och Jan Lundén valdes till valberedning. Deltagarna samtalade kring borden och flera trevliga idéer till program för 2022 skrevs upp på önskelistan. Föreningen bjöd på smörgåstårta. I samband med det extra årsmötet lottades 3 konstverk ut. Vinnare var: 

 • 1:a pris – Irena Forslind som valde en tavla av Halah Mustafa, 
 • 2:a pris – Monica Malmqvist som valde ett stengodsfat av Denni Nero 
 • 3:e pris – Katarina Lind som vann en tavla av Anna Helldorff
Per Helldorff – trähjärta med lönnfack

Extravinsten som lottades ut bland de närvarande på årsmötet var ett trähjärta av Per Helldorff. Den lyckliga vinnaren var Inger Carlström. Du kan på bilderna i detta månadsbrev se några av de vinster som lottades ut denna gång.

Höstsalong 2021
Höstsalongen på Café Columbia genomfördes enligt planerna i oktober med 18 deltagande konstnärer. Utställningen har, enligt Karin Asmus på Café Columbia, varit välbesökt och uppskattad. Föreningen har fått löfte att återkomma även 2022. Den digitala visningen av utställningen, som satts samman av vår webbansvariga Evelina Gustavsson, har visats mer än 100 gånger, vilket visar att även digitala utställningar uppskattas.

Cold Porcelain-workshop
Äntligen gick det att genomföra en workshop! Ett tiotal deltagare, både unga och äldre, provade på tekniken ”Kallt porslin – Cold Porcelain” tillsammans med ledaren Minka Eriksson. Dagen blev uppskattad av deltagarna. 

Halah Mustafa – “Äppelfest”

Penninggåva från “Rimforsa Kreativa Vänner”
Kinda Konstförening har fått en penninggåva om 2377:10 från föreningen ”Rimforsa Kreativa Vänner” i samband med att föreningen lades ner. Det beslutades då att föreningens ekonomiska behållning skulle doneras till Kinda Konstförening. Kinda Konstförening tackar för gåvan! 

Förtroendeuppdrag
Inför årsmötet 2022 kommer vi att behöva fylla på med några förtroendeposter. Valberedningen påbörjar nu sitt arbete att ta reda på vilka ledamöter som kan tänka sig att fortsätta och vilka som avgår och behöver ersättas. Har du själv eller någon du känner intresse för att vara med och påverka föreningens aktiviteter framöver? Hör i så fall av dig till styrelse@kindakonstforening.se så vidarebefordrar vi till valberedningen.

Anna Helldorff – “Blåkklinten växer vild endast i sädesfälten”

Preliminärt program 2022
Styrelsen planerar för närvarande ett program för 2022. Vi hoppas förstås på ett mer normalt år, med fler möjligheter till fysiska möten. Nedan kan du se några av de programpunkter vi hoppas kunna genomföra nästa år. En längre konstresa vågar vi inte planera för 2022, med tanke på att pandemin kan komma att hålla på även under nästa år. Vi hoppas dock på att kunna göra en längre resa 2023. Programpunkterna nedan är preliminära. Ett spikat program med mer detaljer, dagar, tider och platser kommer i januari/februari. Temat för våra utställningar 2022 är ”Skog och vatten”.

 • 17/2 – Årsmöte med konstlotteri
 • April – Konstaktivitet med besök på Brännebro Kraftstation
 • 29/5 – Kindadagen
 • Juni – inspirationsutflykt till Idhult. Vi målar, skapar, fotograferar och upplever vacker natur
 • 8/7-9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek
 • 27/8 – Konstrakan i Tranås, möjlighet till samåkning i egna bilar
 • 3-4/9 Östgötadagarna
 • September, keramikworkshop, Evelina Gustavsson lär oss ringlingsteknik
 • September-oktober – konstutflykt i egna bilar inom 10 mils radie
 • Oktober, Höstsalong, Café Columbia


Årsavgift 2022
Vi hoppas på ett spännande konstår 2022. Redan nu kan du betala medlemsavgiften så att du inte missar något. Avgiften för 2022 är oförändrat 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år.

Avgiften betalas till bankgiro 5673-0914Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”. Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Digital visning Höstsalong 2021

Nu när Höstsalongen 2021 har passerat halvtid (pågår till 31 okt) så har vi äntligen lyckats få fram en digital version. På vår Facebook-sida finns en inspelning av utställningen och här nedan kan du se ett bildspel med stillbilder. Nedanför bildspelet finns en lista med kontaktuppgifter till konstnären vid intresse av köp. Precis som tidigare så är det ingen professionell inspelning och fotografering, det är lite blänk och speglingar i de inglasade verken, vilket är svårt att undgå, därför är också en del av bilderna nedan tagna lite från sidan. Vi hoppas ändå att ni ska kunna få en bra titt på de 19 verk som finns att beskåda på Café Columbia i Kisa fram till den 31 oktober.

Nyhetsbrev september-oktober 2021

Hej alla konstvänner!

Trots att sommaren ännu inte är slut ser vi fram emot en färgstark höst i konstens tecken. Förhoppningsvis kan vi träffas lite mer, men vi gör det med hänsyn till de riktlinjer som råder, för att begränsa och förhindra smittspridning. Vi reserverar oss därför för att aktiviteter kan komma att ändras eller ställas in med kort varsel. Följ oss på hemsidan, Facebook och Instagram, så håller du dig uppdaterad.

HÖSTENS PROGRAM

12/9 – Affären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett aktiviteten inställd på grund av för få anmälningar.

27/9 – Extra Årsmöte med konstlotteri m.m.
Tid och plats: måndagen den 27/9 kl 19:00 i Församlingsgården Kisa
På programmet står bland annat fyllnadsval av valberedning och ett extra konstlotteri. Föreningen bjuder på smörgåstårta. I dagsläget råder maxantal 50 deltagare för sittande sammankomst.

Anmälan senast: 22/9 till Maria Malgeryd – ordf@kindakonstforening.se Ange eventuell specialkost

1/10-31/10 – Höstsalong på Café Columbia
Även denna höst har vi möjlighet att ha en höstsalong på Café Columbia, även detta år utan vernissage. Vi kan endast ställa ut vägghängda alster på tavellist och platsen är begränsad till 20 stycken små tavlor, med maxmått 40×40 cm alternativt 40×50 med stående motiv. Varje utställare kan delta med maximalt 1 verk. Anmälningsordning styr deltagandet.

Anmälan till: Birgitta Björkhammer 0702-874004 alternativt kassor@kindakonstforening.se senast fredagen den 24/9. Kostnad = ingen avgift. Anmälda deltagare får information om inlämning och hämtning.

23/10 – Workshop – Cold Porcelain, anmälan senast 15/10 – vi gör ett nytt försök med att erbjuda workshop i ”Kallt porslin – Cold Porcelain”

Så här presenterar vår medlem Minka Eriksson, som är den som håller i workshopen, tekniken: ”Cold porcelain (eller kallt porslin), som ju inte är riktigt porslin, är ett väldigt användbart material för skapande verksamhet. Det är billigt samt lätt både att tillverka och att jobba med. Ingredienserna är sådana som finns i de flesta hem (mjöl, trälim, olja, ättika och vatten). Tillagning sker i mikron och sedan har man en lätthanterad massa att arbeta med. Lufttätt förvarad håller den sig i flera veckor. Det kan kavlas väldigt tunt, men blir ändå starkt genom lufttorkning. Någon bränning behövs alltså inte. Jag har tillverkat olika dockor, statyetter, örhängen och andra smycken mm.”

Ledare: Minka Eriksson

Tid och plats: lördagen 23/10 kl 9-13 i Linnékyrkans församlingsvåning i Kisa, Kostnad: 100 kr betalas till BG 5673-0914

Anmälan senast: 15/10 till Birgitta Björkhammer – 070-2874004 kassor@kindakonstforening.se max 10 deltagare, anmälningsordning gäller!

Övrigt: material ingår, deltagare tar med eget fika, block och penna

Förtroendeposter lokalt och regionalt

I en liten förening som Kinda Konstförening är vi beroende av att vi hjälps åt med olika arbetsuppgifter. För närvarande saknas representanter i valberedningen inför ordinarie årsmöte 2022, en mycket viktig funktion för hela föreningen. Vi kommer att hålla fyllnadsval gällande detta på vårt extra årsmöte den 27/9. Vill du själv engagera dig, eller känner du någon annan (medlem) som du tror skulle passa för uppdraget? Kontakta styrelsen@kindakonstforening.se

Kinda Konstförening är också medlem i Sveriges konstföreningars riksförbund och dess distrikt i Östergötland. Sveriges konstföreningar verkar för att sprida kunskap om konst och utställningsarbete med syfte att öka kompetensen hos landets många ideella utställningsarrangörer. Man initierar och driver konstprojekt tillsammans med anslutna konstföreningar och ger råd och stöd i föreningsarbetet. Vår medlem Annie Liedgren ingår i valberedningen för distriktsavdelningen och även där behövs fler förtroendevalda. Det behövs dels en revisorssuppleant, dels en styrelseledamot. Har du intresse för att vara med och främja konstverksamheten i Kinda även i ett regionalt perspektiv? Kontakta i så fall snarast Annie Liedgren: annie.liedgren@hotmail.com

ÅRSAVGIFT 2021

Har du eller någon konstvän du känner ännu inte betalat årsavgiften för 2021 så är det hög tid att göra det nu om ni vill kunna vara med på kommande aktiviteter och delta i det extra konstlotteriet i höst och nästa år.

Avgiften för 2021 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Avgiften betalas till bankgiro 5673-0914Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”.

Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Hälsningar från Kinda Konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, ordförande

Månadsbrev juli-augusti 2021

Hej alla konstvänner!

Nu är sommarkvällarna ljusa och milda och äntligen kan vi i Kinda Konstförening börja ana en ljusning även när det gäller våra aktiviteter och våra möjligheter att träffas fysiskt. Med detta sommarbrev vill vi informera er om vad som hänt den senaste tiden och vad som händer framöver.

Årsmötet 1/6
Årsmötet genomfördes detta år digitalt via Teams med val av bland annat nya ledamöter i styrelse och revisorsgrupp. Maria Malgeryd, som varit tillförordnad ordförande under större delen av 2020, valdes till ordinarie ordförande. Du kan redan nu se på vår hemsida vilka övriga ledamöter och suppleanter som ingår i den nya styrelsen. Vid ett extra årsmöte under hösten kommer val av valberedning att genomföras, då dessa förtroendeposter i dagsläget är vakanta. Protokoll från årsmötet kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Konstlotteriet
Under våren har vi genomfört dragning av konstlotteriet där alla som var medlemmar 2020 deltog. Alla vinnare har kontaktats direkt och en komplett vinstlista finns på vår hemsida. På årsmötet lottades en extravinst ut bland dem som deltog i mötet. Den lyckliga vinnaren blev denna gång Marie Gruvaeus som vann en akvarell av Tanya Lundmark. Grattis alla vinnare!

Tanya Lundmark – “Solen går ned”

Sommarutställningen på Biblioteket i Kisa 28/5-10/8
Styrelsen planerade i samverkan med personal på Kinda kommuns kultur- och fritidsförvaltning att hålla utställningen öppen under bibliotekets ordinarie öppettider. Då det i praktiken blev omöjligt för bibliotekspersonalen att ha överblick över besökarna i utställningslokalen beslutade biblioteksledningen att stänga utställningen på vardagarna.

Som kompensation har vi fått förlängd utställningstid över hela sommaren och medlemmar i styrelsen har hållit öppet i utställningslokalen tre lördagar i juni. Hittills (28/6) har c:a 80 personer besökt utställningen på plats och den digitala utställningen på Facebook har redan visats över 1000 gånger!

Från måndagen den 5/7 och ända fram till den 10/8 kommer utställningslokalen åter att vara öppen under bibliotekets ordinarie öppettider. Varmt välkomna!

AFFÄREN SVALSJÖ MED PERS MEKANISKA KABINETT, 12/9 kl 9-13
Vi planerade denna aktivitet redan våren 2020 och hoppas nu att vi äntligen ska kunna genomföra den. Vi besöker konstnärsparet Anna och Per Helldorf i Svalsjö där vi först får en presentation av verksamheten och en guidning i kabinettet. Därefter fikar vi medan Anna och Per berättar om sitt konstnärsskap. Avslutningsvis delar vi oss i två grupper för kreativa aktiviteter som byter efter halvlek.

Anmälan för Svalsjödagen skickas via epost till: ordf@kindakonstforening.se senast 10/8. Kostnad 120 kronor. OBS! Betala inget förrän du fått bekräftelse på att du får en plats.Antalet deltagare är begränsat och vi måste ta hänsyn till de restriktioner som råder innan vi vet hur många som kan vara med.

Vill du veta mer om utflyktsmålet? Titta gärna in på: https://www.helldorff.se/affaren.html

HÖSTENS AKTIVITETER
Under hösten planerar vi bland annat att genomföra en kortare konstutflykt i egna bilar, en Workshop i Cold Porcelain/Kallt Porslin med Minka Eriksson, en höstsalong på Café Columbia och ett extra årsmöte med val av valberedning, extra konstlotteri och smörgåstårta!

Alla aktiviteter planeras efter de restriktioner som råder vid tillfället. Vi återkommer med mer information i augusti/september och håller tummarna för att inte ytterligare restriktioner ska sätta stopp för våra planer! Följ oss på hemsidan, Facebook och Instagram, så håller du dig uppdaterad.

TIPS PÅ KULTURUTFLYKTER OCH KONSTUPPLEVELSER

 • Brännebro kraftstation, i Gullringen. Under perioden 1-11 juli, kl 13-20 har vår medlemskonstnär Micce Rylander konstutställning där.
 • Mjölby konstrunda 20-22 augusti
 • Östgötadagarna 4-5 september
 • Vadstena konstrunda 10-12 september

ÅRSAVGIFT 2021

Har du eller någon konstvän du känner ännu inte betalat årsavgiften för 2021 så är det hög tid att göra det nu om ni vill kunna vara med på kommande aktiviteter och delta i det extra konstlotteriet i höst och nästa år.

Avgiften för 2021 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Avgiften betalas till bankgiro 5673-0914Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”. Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Trevlig sommar!

Hälsningar från Kinda Konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, ordförande

Förlängd sommarutställning 2021

FÖRLÄNGD UTSTÄLLNING
Vi kan med glädje meddela att sommarutställningen är förlängd till den 10 augusti.

Under juni är det LÖRDAGSSÖPPET mellan 10-14. Vi hoppas på lättade restriktioner från 1 juli, om inte så kommer vi då fortsätta med lördagsöppet även i juli

Sommarutställningen 2021 – digital visning, video

Hej alla medlemmar och konstvänner!

Som utlovat så har en inspelning av sommarutställningen 2021 gjorts av Evelina Gustavsson – Kinda Konstförening och Emil Thuresson Kulturhandläggare inom Kinda kommun. För att komma till den digitala visningen, klicka på länkarna nedan.

För dig som bara vill ta en snabbtitt eller kanske få en känsla för lokalen, så finns en film på ca 3 minuter.

För dig som vill se utställningen i sin helhet med namn på konstnärer och verk så finns den att se på Kinda Konstförenings Facebooksida.

Lista till utställningen hittar du här. Vid intresse av köp, kontakta Birgitta Björkhammer: kassor@kindakonstforening.se / 070-287 40 04.

Vinnare av konstlotteriet

Grattis till vinnarna av medlemslotteriet!

Stort grattis till de medlemmar som har vunnit! I listan nedan kan du se vilka som vann och vilket alster de har valt.

I år har vi 7 vinster och 7 glada vinnare av totalt 111 medlemmar  som var med i dragningen, dvs de som var medlemmar år 2020. Val av vinst görs enligt turordningslistan nedan, där vinnare nr.1 får välja vinst först, sedan nr.2 o.s.v. Vinnarna kontaktas av Birgitta Björkhammer och får då veta hur de kan hämta sin vinst.

Precis som förra året så har vi en extra vinst som kommer lottas ut bland de medlemmar som deltar i det digitala årsmötet den 1 juniDu kan se alla vinster i bildspelet nedan.

Nr ordning Årets vinnare  Valt alster
Nr 1 Lilly Svensson Birgitta Björkhammer – “Solnedgång över slätten”
Nr 2 Maria Hoffstedt Marie Gruveus – En kall morgon över skogen 1″
Nr 3 Gerd Peterson Inger Carlström – “Lisbeths hönor”
Nr 4 Olle Andersson Peter Garvin – “Use and reuse”
Nr 5 Folke Nyblom Minka Eriksson – skulptur cold porcelain
Nr 6 Milco Janssen Christina Hammarström – broderi olika tekniker
Nr 7 Riitta Birgersson Hanna Garvin – “Part of me is here”
extra vinst Marie Gruveus Tanya Lundmark – “Solen går ned”

Dessa vinster ingår i utdelningen, se bildspel nedan:


OBS Om man inte hör av sig till styrelsen eller tar ut sin vinst inom 3 månader tillfaller vinsten föreningen.

Kallelse årsmöte 2021

Härmed kallar Kinda Konstförening till digitalt årsmöte den 1 juni 2021.

I mars valde styrelsen att flytta fram årsmötet p.g.a. pandemin. Vår förhoppning var då att kunna genomföra ett årsmöte på traditionsenligt sätt med gemenskap, förtäring och konstlotteri. Styrelsen har nu beslutat att genomföra årsmötet 2021 digitalt (med Microsoft Teams) tisdagen den 1/6 då pandemin tyvärr fortsätter att omöjliggöra personliga möten.

För att kunna delta i Teams-mötet behöver du antingen en dator med kamera och mikrofon eller en smartphone samt internetuppkoppling. Om du deltar via smartphone måste du ladda ner appen ”Microsoft Teams” i förväg. Den som deltar via dator kan välja att delta via sin webbläsare och behöver då inte ladda ner något program.

För att delta måste Du anmäla dig i förväg, se instruktioner nedan.


 • När: Tisdagen den 1/6
 • Plats: digitalt via Microsoft Teams
 • Tid: 18.30 (själva årsmötet börjar 19.00)
 • Anmälan: senast 28/5 genom mail till  kassor@kindakonstforening.se

I din anmälan ska du ange mailadress, telefonnummer, för – och efternamn på medlem/ar som anmäler sig. Är ni flera medlemmar som kommer vara med från samma plats/dator, anmäl då en mailadress men samtliga deltagare med namn.

Länk till mötet skickas via mail till dem som anmält sig: söndagen den 30/5. Du som vill delta men känner dig lite osäker och vill ha hjälp att t.ex. kolla ljud och bild, anslut till mötet redan 18.30 så hjälper vi dig tillrätta.


Årsmöteshandlingar hittar ni via dessa länkar:

Dagordning årsmöte 1-6-2021

Valberedningens förslag till nya ledamöter 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Om du av någon anledning inte kan eller vill delta på det digitala årsmötet, men har synpunkter som du anser att årsmötet ska ta upp så kan du mejla förslag och synpunkter till styrelsen: styrelse@kindakonstforening.se


Årets konstlotteri
Inte mycket är som vanligt nuförtiden, men konstlotteriet har vi! Denna gång har vi 7 vinnare som redan nu finns uppe på hemsidan tillsammans med priserna. Vinnarna får som vanligt välja alster i den ordning de dragits. Vi har också en extra vinst som kommer lottas ut bland de som deltar i det digitala årsmötet.


Eventuella frågor besvaras av:

Maria Malgeryd:  ordf@kindakonstforening.se / 0702- 85 85 96
eller
Birgitta Björkhammer: kassor@kindakonstforening.se / 0702-87 40 04

Välkomna!
Styrelsen

Månadsbrev maj-juni 2021

Hej alla konstvänner!

2021 – ett år av hopp och längtan!

I det längsta har vi i styrelsen hoppats kunna genomföra årsmöte och utställningar på vanligt sätt. Vi längtar efter att få träffas fysiskt under trevliga och kreativa former. Tyvärr får vi nu inse att det fortfarande inte är möjligt. Nedan kan du se planen för årsmöte, utställningar och andra aktiviteter den kommande perioden.

Utställningen på Björksund 16/5 – inställd
Tyvärr kan vi på grund av de skärpta restriktionerna inte genomföra denna utställning.

Digitalt årsmöte via Teams, tisdagen den 1/6 kl 19:00 Styrelsen har beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte via Teams i år. Avgående ledamöter i styrelsen och revisorsgruppen ska med gott samvete kunna släppa taget och lämna över till de nya.

För att kunna delta i Teams-mötet behöver du antingen en dator med kamera och mikrofon eller en smartphone samt internetuppkoppling. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan inom kort. Valberedningens förslag till nya ledamöter skickas ut via epost till alla medlemmar i samband med att kallelsen skickas ut, senast en vecka före mötet.

Du kommer att få en länk till Teamsmötet och mer information när du har anmält dig till årsmötet. Anmälan via e-post till kassor@kindakonstforening.se senast den 28/5.

Sommarutställningen på Biblioteket i Kisa 28/5-29/6
Vi kommer oberoende av restriktionerna att hänga upp utställningen på biblioteket. Det blir dock ingen fysisk vernissage utan precis som förra året gör vi en digital inspelning som vi sedan publicerar på vår egen och bibliotekets hemsida. Vi hoppas att restriktionerna släpps så att utställare och konstintresserade fysiskt kan besöka utställningen under den månad som den finns på biblioteket. Besök gärna själv utställningen på biblioteket om du har möjlighet!

Anmälan senast 19/5 till kassor@kindakonstforening.se. Mer information skickas via e-post när du anmält dig.

Medlemsavgift
Har du ännu inte betalat årsavgiften för 2021 så är det hög tid att göra det nu om du vill kunna vara med på årsmötet och sommarutställningen, samt det årliga konstlotteriet. En av vinsterna ser du här ovan: “Lisbeths hönor” av Inger Carlström.

Avgiften för 2021 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Betalar gör du till bankgiro 5673-0914. Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”.

Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta kassören: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Hälsningar från Kinda Konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, tf ordförande

Månadsbrev april 2021

Hej alla konstvänner!

Nu är det snart vår och ljusare tider stundar även om pandemin fortfarande håller oss i sitt grepp.
Styrelsen arbetar ändå vidare för att kunna fastställa våra programpunkter för 2021

Årsmöte 1 juni 18:30
Vi har nu bestämt datum för årsmötet även om restriktionerna i nuläget förhindrar oss att ha större fysiska möten. Genomförandet blir då antingen som fysiskt möte eller som digitalt möte beroende på restriktioner som kommer framöver. Med anledning av det kan vi i dagsläget inte ange plats eller några mer exakta besked vad som kommer att gälla för årsmötet inklusive utdelning av årets konstlotteri utan vi får återkomma i maj månad om detta.

Kostnadsfria utställningar
Styrelsen har beslutat att alla Kinda Konstföreningars utställningar under 2021 ska vara kostnadsfria för er medlemmar.

Anmälan till utställning Kindadagen 16/5 Björksund och Kisa bibliotek 28/5-29/6.
Vi tar emot anmälningar till dessa utställningar redan nu!
Då dessa utställningar ligger så nära varandra tidsmässigt kan vi erbjuda att alster flyttas av oss från Björksund till utställningen på Kisa bibliotek i det fall någon vill ställa ut på båda platserna.

Varje utställare kommer att få närmare information om antal alster, inlämning mm
Anmälan kan göras till Birgitta Björkhammer tel 0702-874004 alternativt
Birgitta.Bjorkhammer@telia.com

Inspirationsdag på Pers kabinett i Svalsjö är bestämd till söndagen den 12/9.
Vi får först en presentation av verksamheten och guidning i kabinettet. Sedan fika och berättelsen om värdskapets konstnärsskap.

Uppdelning i två grupper med två olika aktiviteter som byter efter halvlek. Vi får en dryg timma då vi får prova på att skära dekor och en dryg timma med en lekfull illustrationsuppgift.

Kostnad: 120 kr
Maxantal: 15 deltagare eller efter folkhälsomyndighetens restriktioner

Förhandsanmälan går att göra redan nu till Maria Malgeryd 070-2858596 alternativt maria.malgeryd@gmail.com

Sponsorpengar från Kinda-Ydre Sparbank
Kinda Konstförening har glädjande nog även i år fått sponsorpengar från Kinda-Ydre Sparbank till vår verksamhet.

Medlemsavgift
Har du ännu inte betalt medlemsavgift för 2021 kan du göra det till bankgiro 5673-0914. Avgiften är 120:- för vuxen och 60:- för barn/ungdom under 18 år.

Vi önskar en härlig vår i konstens tecken!                                       

Kinda konstförenings styrelse