Nyhetsbrev november-december 2021

Hej alla konstvänner!

Kinda Konstförenings verksamhetsår 2021 går mot sitt slut. Det som vi väntat på så länge, att kunna träffas fysiskt, kunde äntligen förverkligas under hösten. Vi ser nu med tillförsikt fram emot ett 2022 med mer normala villkor.

Denni Nero – stengodsfat

Extra årsmöte
Det extra årsmötet genomfördes den 27/9 med 11 medlemmar. Maria och Jan Lundén valdes till valberedning. Deltagarna samtalade kring borden och flera trevliga idéer till program för 2022 skrevs upp på önskelistan. Föreningen bjöd på smörgåstårta. I samband med det extra årsmötet lottades 3 konstverk ut. Vinnare var: 

 • 1:a pris – Irena Forslind som valde en tavla av Halah Mustafa, 
 • 2:a pris – Monica Malmqvist som valde ett stengodsfat av Denni Nero 
 • 3:e pris – Katarina Lind som vann en tavla av Anna Helldorff
Per Helldorff – trähjärta med lönnfack

Extravinsten som lottades ut bland de närvarande på årsmötet var ett trähjärta av Per Helldorff. Den lyckliga vinnaren var Inger Carlström. Du kan på bilderna i detta månadsbrev se några av de vinster som lottades ut denna gång.

Höstsalong 2021
Höstsalongen på Café Columbia genomfördes enligt planerna i oktober med 18 deltagande konstnärer. Utställningen har, enligt Karin Asmus på Café Columbia, varit välbesökt och uppskattad. Föreningen har fått löfte att återkomma även 2022. Den digitala visningen av utställningen, som satts samman av vår webbansvariga Evelina Gustavsson, har visats mer än 100 gånger, vilket visar att även digitala utställningar uppskattas.

Cold Porcelain-workshop
Äntligen gick det att genomföra en workshop! Ett tiotal deltagare, både unga och äldre, provade på tekniken ”Kallt porslin – Cold Porcelain” tillsammans med ledaren Minka Eriksson. Dagen blev uppskattad av deltagarna. 

Halah Mustafa – “Äppelfest”

Penninggåva från “Rimforsa Kreativa Vänner”
Kinda Konstförening har fått en penninggåva om 2377:10 från föreningen ”Rimforsa Kreativa Vänner” i samband med att föreningen lades ner. Det beslutades då att föreningens ekonomiska behållning skulle doneras till Kinda Konstförening. Kinda Konstförening tackar för gåvan! 

Förtroendeuppdrag
Inför årsmötet 2022 kommer vi att behöva fylla på med några förtroendeposter. Valberedningen påbörjar nu sitt arbete att ta reda på vilka ledamöter som kan tänka sig att fortsätta och vilka som avgår och behöver ersättas. Har du själv eller någon du känner intresse för att vara med och påverka föreningens aktiviteter framöver? Hör i så fall av dig till styrelse@kindakonstforening.se så vidarebefordrar vi till valberedningen.

Anna Helldorff – “Blåkklinten växer vild endast i sädesfälten”

Preliminärt program 2022
Styrelsen planerar för närvarande ett program för 2022. Vi hoppas förstås på ett mer normalt år, med fler möjligheter till fysiska möten. Nedan kan du se några av de programpunkter vi hoppas kunna genomföra nästa år. En längre konstresa vågar vi inte planera för 2022, med tanke på att pandemin kan komma att hålla på även under nästa år. Vi hoppas dock på att kunna göra en längre resa 2023. Programpunkterna nedan är preliminära. Ett spikat program med mer detaljer, dagar, tider och platser kommer i januari/februari. Temat för våra utställningar 2022 är ”Skog och vatten”.

 • 17/2 – Årsmöte med konstlotteri
 • April – Konstaktivitet med besök på Brännebro Kraftstation
 • 29/5 – Kindadagen
 • Juni – inspirationsutflykt till Idhult. Vi målar, skapar, fotograferar och upplever vacker natur
 • 8/7-9/8 – Sommarutställning, Kisa Bibliotek
 • 27/8 – Konstrakan i Tranås, möjlighet till samåkning i egna bilar
 • 3-4/9 Östgötadagarna
 • September, keramikworkshop, Evelina Gustavsson lär oss ringlingsteknik
 • September-oktober – konstutflykt i egna bilar inom 10 mils radie
 • Oktober, Höstsalong, Café Columbia


Årsavgift 2022
Vi hoppas på ett spännande konstår 2022. Redan nu kan du betala medlemsavgiften så att du inte missar något. Avgiften för 2022 är oförändrat 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år.

Avgiften betalas till bankgiro 5673-0914Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”. Kontakta kassören vid frågor om medlemsavgiften: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se