Kallelse årsmöte 2021

Härmed kallar Kinda Konstförening till digitalt årsmöte den 1 juni 2021.

I mars valde styrelsen att flytta fram årsmötet p.g.a. pandemin. Vår förhoppning var då att kunna genomföra ett årsmöte på traditionsenligt sätt med gemenskap, förtäring och konstlotteri. Styrelsen har nu beslutat att genomföra årsmötet 2021 digitalt (med Microsoft Teams) tisdagen den 1/6 då pandemin tyvärr fortsätter att omöjliggöra personliga möten.

För att kunna delta i Teams-mötet behöver du antingen en dator med kamera och mikrofon eller en smartphone samt internetuppkoppling. Om du deltar via smartphone måste du ladda ner appen ”Microsoft Teams” i förväg. Den som deltar via dator kan välja att delta via sin webbläsare och behöver då inte ladda ner något program.

För att delta måste Du anmäla dig i förväg, se instruktioner nedan.


  • När: Tisdagen den 1/6
  • Plats: digitalt via Microsoft Teams
  • Tid: 18.30 (själva årsmötet börjar 19.00)
  • Anmälan: senast 28/5 genom mail till  kassor@kindakonstforening.se

I din anmälan ska du ange mailadress, telefonnummer, för – och efternamn på medlem/ar som anmäler sig. Är ni flera medlemmar som kommer vara med från samma plats/dator, anmäl då en mailadress men samtliga deltagare med namn.

Länk till mötet skickas via mail till dem som anmält sig: söndagen den 30/5. Du som vill delta men känner dig lite osäker och vill ha hjälp att t.ex. kolla ljud och bild, anslut till mötet redan 18.30 så hjälper vi dig tillrätta.


Årsmöteshandlingar hittar ni via dessa länkar:

Dagordning årsmöte 1-6-2021

Valberedningens förslag till nya ledamöter 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Om du av någon anledning inte kan eller vill delta på det digitala årsmötet, men har synpunkter som du anser att årsmötet ska ta upp så kan du mejla förslag och synpunkter till styrelsen: styrelse@kindakonstforening.se


Årets konstlotteri
Inte mycket är som vanligt nuförtiden, men konstlotteriet har vi! Denna gång har vi 7 vinnare som redan nu finns uppe på hemsidan tillsammans med priserna. Vinnarna får som vanligt välja alster i den ordning de dragits. Vi har också en extra vinst som kommer lottas ut bland de som deltar i det digitala årsmötet.


Eventuella frågor besvaras av:

Maria Malgeryd:  ordf@kindakonstforening.se / 0702- 85 85 96
eller
Birgitta Björkhammer: kassor@kindakonstforening.se / 0702-87 40 04

Välkomna!
Styrelsen