Månadsbrev april 2021

Hej alla konstvänner!

Nu är det snart vår och ljusare tider stundar även om pandemin fortfarande håller oss i sitt grepp.
Styrelsen arbetar ändå vidare för att kunna fastställa våra programpunkter för 2021

Årsmöte 1 juni 18:30
Vi har nu bestämt datum för årsmötet även om restriktionerna i nuläget förhindrar oss att ha större fysiska möten. Genomförandet blir då antingen som fysiskt möte eller som digitalt möte beroende på restriktioner som kommer framöver. Med anledning av det kan vi i dagsläget inte ange plats eller några mer exakta besked vad som kommer att gälla för årsmötet inklusive utdelning av årets konstlotteri utan vi får återkomma i maj månad om detta.

Kostnadsfria utställningar
Styrelsen har beslutat att alla Kinda Konstföreningars utställningar under 2021 ska vara kostnadsfria för er medlemmar.

Anmälan till utställning Kindadagen 16/5 Björksund och Kisa bibliotek 28/5-29/6.
Vi tar emot anmälningar till dessa utställningar redan nu!
Då dessa utställningar ligger så nära varandra tidsmässigt kan vi erbjuda att alster flyttas av oss från Björksund till utställningen på Kisa bibliotek i det fall någon vill ställa ut på båda platserna.

Varje utställare kommer att få närmare information om antal alster, inlämning mm
Anmälan kan göras till Birgitta Björkhammer tel 0702-874004 alternativt
Birgitta.Bjorkhammer@telia.com

Inspirationsdag på Pers kabinett i Svalsjö är bestämd till söndagen den 12/9.
Vi får först en presentation av verksamheten och guidning i kabinettet. Sedan fika och berättelsen om värdskapets konstnärsskap.

Uppdelning i två grupper med två olika aktiviteter som byter efter halvlek. Vi får en dryg timma då vi får prova på att skära dekor och en dryg timma med en lekfull illustrationsuppgift.

Kostnad: 120 kr
Maxantal: 15 deltagare eller efter folkhälsomyndighetens restriktioner

Förhandsanmälan går att göra redan nu till Maria Malgeryd 070-2858596 alternativt maria.malgeryd@gmail.com

Sponsorpengar från Kinda-Ydre Sparbank
Kinda Konstförening har glädjande nog även i år fått sponsorpengar från Kinda-Ydre Sparbank till vår verksamhet.

Medlemsavgift
Har du ännu inte betalt medlemsavgift för 2021 kan du göra det till bankgiro 5673-0914. Avgiften är 120:- för vuxen och 60:- för barn/ungdom under 18 år.

Vi önskar en härlig vår i konstens tecken!                                       

Kinda konstförenings styrelse