Månadsbrev maj-juni 2021

Hej alla konstvänner!

2021 – ett år av hopp och längtan!

I det längsta har vi i styrelsen hoppats kunna genomföra årsmöte och utställningar på vanligt sätt. Vi längtar efter att få träffas fysiskt under trevliga och kreativa former. Tyvärr får vi nu inse att det fortfarande inte är möjligt. Nedan kan du se planen för årsmöte, utställningar och andra aktiviteter den kommande perioden.

Utställningen på Björksund 16/5 – inställd
Tyvärr kan vi på grund av de skärpta restriktionerna inte genomföra denna utställning.

Digitalt årsmöte via Teams, tisdagen den 1/6 kl 19:00 Styrelsen har beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte via Teams i år. Avgående ledamöter i styrelsen och revisorsgruppen ska med gott samvete kunna släppa taget och lämna över till de nya.

För att kunna delta i Teams-mötet behöver du antingen en dator med kamera och mikrofon eller en smartphone samt internetuppkoppling. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan inom kort. Valberedningens förslag till nya ledamöter skickas ut via epost till alla medlemmar i samband med att kallelsen skickas ut, senast en vecka före mötet.

Du kommer att få en länk till Teamsmötet och mer information när du har anmält dig till årsmötet. Anmälan via e-post till kassor@kindakonstforening.se senast den 28/5.

Sommarutställningen på Biblioteket i Kisa 28/5-29/6
Vi kommer oberoende av restriktionerna att hänga upp utställningen på biblioteket. Det blir dock ingen fysisk vernissage utan precis som förra året gör vi en digital inspelning som vi sedan publicerar på vår egen och bibliotekets hemsida. Vi hoppas att restriktionerna släpps så att utställare och konstintresserade fysiskt kan besöka utställningen under den månad som den finns på biblioteket. Besök gärna själv utställningen på biblioteket om du har möjlighet!

Anmälan senast 19/5 till kassor@kindakonstforening.se. Mer information skickas via e-post när du anmält dig.

Medlemsavgift
Har du ännu inte betalat årsavgiften för 2021 så är det hög tid att göra det nu om du vill kunna vara med på årsmötet och sommarutställningen, samt det årliga konstlotteriet. En av vinsterna ser du här ovan: “Lisbeths hönor” av Inger Carlström.

Avgiften för 2021 är 120:- för vuxna och 60:- för barn och ungdom under 18 år. Betalar gör du till bankgiro 5673-0914. Märk din betalning med ”Årsavgift 2021+Förnamn+Efternamn”.

Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta kassören: Birgitta Björkhammer, tel 070-287 40 04, Epost: kassor@kindakonstforening.se

Hälsningar från Kinda Konstförenings styrelse,
genom Maria Malgeryd, tf ordförande