Över 110 medlemmar

Glädjande informationtussilago

Vid årsskiftet 2016/2017 var vi 77 betalande medlemmar som nu är uppe i över 110 styck.

Bli medlem

Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställningar och följa med på alla trevliga utflykter/evenemang.  Se mer info på vårt gedigna program.

VÄLKOMMEN!