75 medlemmar

Vi växer!

Nu är vi 75 medlemmar i Kinda Konstförening och hoppas fler vill vara med. Man behöver inte vara konstintresserad eller tillverka saker, men kanske är nyfiken på det eller vill vara med på alla våra aktiviteter och årliga konstlotteri.

Varmt välkommen att ta med en vän till nästa aktivitet! Se vårt program 2017 med många trevliga aktiviteter, som givetvis kan bli fler. Finns det något Du skulle vilja göra? Sänd dina önskemål till styrelse(snabela)kindakonstforening.se

Medlemsavgiften är endast 120 kr/år och betalas in på bankgiro 5673-0914.
Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr. Kontakta kassör vid frågor;

Kassör/Medl.ansv.
Kerstin Daun
0494-104 72 / 070-242 22 40
kassor(snabela)kindakonstforening.se

VARMT VÄLKOMMEN!