Gåva till en vän!

Ge bort ett års medlemskap i Kinda Konstförening, att få vara med på alla våra trevliga aktiviteter samt vårt årliga konstlotteri, som sker på årsmötet.

Medlemsavgift 2020
Årsavgiften 120 kr betalas på bankgiro 5673-0914.
Glöm inte ange namn/adress/E-postadress/tfn.nr.
Kontakta kassör vid frågor:

Kassör/Medlemsansvarig
Birgitta Björkhammer
070-287 40 04
kassor(snabela)kindakonstforening.se

VÄLKOMMEN!